Kilometrówka dla celów VAT

W systemie mojebiuro24.pl istnieje możliwość prowadzenia kilometrówki dla celów VAT w celu odliczenia 100% podatku VAT od nabycia pojazdu oraz związanych z nim wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa.

Więcej na temat kilometrówki dla celów VAT znajdą Państwo w artykule: Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT Ważne!
Klient możne sam dodawać stany licznika niezależnie od statusu księgowego

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie pojazdu dla którego ma zostać prowadzona kilometrówka dla celów VAT do systemu, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Następnie, w celu rejestrowania stanów licznika należy uzupełnić dane w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA.

Kilometrówka dla celów VAT - dodaj stan licznika

W oknie, które się wyświetli należy:

  • wybrać odpowiedni rodzaj zdarzenia pośród kilku schematów:
    • Koniec okresu rozliczeniowego VAT
    • Początek wykorzystywania pojazdu tylko do działalności,
    • Koniec wykorzystywania pojazdu tylko do działalności
  • wybrać pojazd z dostępnej listy,
  • uzupełnić datę pomiaru oraz 
  • stan licznika.

Wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu należy wprowadzić w zakładce: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU (np. myjnia, zakup akcesoriów, opłata za autostradę itp.) Przy księgowaniu tych wydatków niezbędny jest wybór z listy pojazdu, którego dotyczy dany wydatek. Równolegle do wpisywania wydatków należy wpisywać trasy przejechane w danym dniu do celów firmowych z ilością kilometrów w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS. 

Kilometrówka dla celów VAT - dodaj wpis

W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem licznika na koniec okresu a dystansem wyliczonym na podstawie przejazdów z kilometrówki, system wyświetli komunikat informujący o zaistniałej niezgodności. Kilometrówkę dla celów VAT na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ EWIDENCJĘ (VAT).

Kilometrówka dla celów VAT - drukuj

Oprócz prowadzenia kilometrówki dla celów VAT, należy zgłosić pojazd do właściwego urzędu skarbowego oraz sporządzić regulamin użytkowania pojazdu. Więcej na ten temat w artykule: Deklaracja VAT 26 - zgłoszenie pojazdu do urzędu.