Dekompletacja towaru - jak ją przeprowadzić?

Użytkownicy mojebiuro24.pl korzystający z modułu magazynu poza kompletowaniem towarów mają również możliwość dekompletacji zakupionych towarów, czyli rozłożenia składników wchodzących w skład tego kompletu na pojedyncze elementy. Wówczas możliwa jest sprzedaż poszczególnych składników. Dekompletacja towaru jest funkcją szczególnie przydatną dla użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów a następnie odsprzedają ich poszczególne części.

Dekompletacja towaru

Krok 1.

Aby zdekompletować zakupiony produkt należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT i w pojawiającym się oknie uzupełnić dane produktu a w pozycji Typ zaznaczyć opcję Komplet. Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i w oknie które się pojawi wybrać elementy, wchodzące w skład produktu głównego oraz określić ich ilość.

Szczegółowy schemat dodawania kompletu znajduje się w artykule: Kompletacja towarów, czyli nowe typy produktów

Dekompletacja towaru - jak dodać komplet?

Krok 2.

Następnie należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » DEMONTAŻ i w pojawiającym się oknie dodawania nowego dokumentu ZPD, w polu Treść wprowadzić produkt, który planujemy zdemontować.

Dekompletacja towaru - jak dodać?

Przed dokonaniem demontażu kompletu należy uzupełnić jego stan magazynowy. W innym przypadku system uniemożliwi demontaż.

Po zapisaniu, zlecenie produkcyjne demontażu (ZPD) pojawi się na liście dokumentów. A jego status zostanie oznaczony jako Nowe.

Krok 3.

W ostatnim kroku należy zakończyć zlecenie demontażu. W tym celu należy zaznaczyć je na liście i wybrać z górnego menu opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Dekompletacja towaru - realizacja demontażu

Wówczas dekompletacja towaru zostanie sfinalizowana i status zlecenia zostanie zmieniony na Zakończone. Zakończenie zlecenia produkcyjnego spowoduje powstanie nowych produktów, zmieniając automatycznie stany magazynowe poszczególnych elementów składowych. Zmniejszy się stan produktu demontowanego (produktu głównego), a wzrośnie stan elementów składowych (półproduktów) oraz powstaną powiązane dokumenty PW i RW.

Do powstałych produktów użytkownik będzie miał możliwość wystawienia m.in. faktury, paragonu czy przesuwać produkt między magazynami, co zostało opisane w artykule Zarządzanie produktami - funkcjonalność magazynu.