Wydatki związane z eksploatacją pojazdu

Aby prawidłowo zaksięgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu w systemie mojebiuro24.pl w pierwszej kolejności należy upewnić się, że omawiany pojazd został wprowadzony do systemu.Jeśli pojazd nie został wprowadzony, należy go niezwłocznie wprowadzić odpowiednim dla danego rodzaju pojazdu schematem, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Zakup paliwa do pojazdu

Otrzymane faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodu, należy zaksięgować w systemie w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - dodaj

Dane należy uzupełnić zgodnie z fakturą, a następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - zakup paliwa

System automatycznie dokona odpowiednich wpisów do KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT) i rejestru VAT zakupu w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) - w przypadku czynnych podatników VAT.W sytuacji jeśli wydatek dotyczy pojazdu rozliczanego na podstawie kilometrówki dla celów PIT koszt (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT) zostanie rozliczony w ramach kilometrówki

Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Otrzymaną fakturę dotyczącą innych kosztów związanych z bieżącym użytkowaniem samochodu (np. myjnia, zakup akcesoriów, opłata za autostradę, itp.) należy zaksięgować według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - dodaj

Dane należy uzupełnić zgodnie z fakturą, a następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - wybierz pojazd

System automatycznie dokona odpowiednich wpisów do KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT) i rejestru VAT zakupu w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) - w przypadku czynnych podatników VAT.