Sprawdzanie podatkowe - wszystko co warto wiedzieć!

Sprawdzanie podatkowe - na czym polega?

Udogodnieniem dla biur rachunkowych jest możliwość sprawdzenia poprawności zaksięgowanych w systemie dokumentów. Aby rozpocząć sprawdzenie, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE. Widok podzielony został na podzakładki:

  • KPiR/Ewidencja Przychodów - gdzie ujęte zostały wszystkie wpisy zgodnie z numeracją Księgi przychodów i rozchodów (skala podatkowa, podatek liniowy) bądź Ewidencją przychodów (ryczałt),
  • Kilometrówka - znajdują się w niej wszystkie wpisy związane z samochodem rozliczanym w firmie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Rejestr VAT - widoczne w niej są wszystkie wpisy ujęte tylko w rejestrach VAT np. gdy data otrzymania faktury kosztowej jest późniejsza niż data wystawienia, zakup środka trwałego, od którego odliczono podatek VAT, faktura zaliczkowa, inne wpisy wprowadzone bezpośrednio do rejestru,
  • Środki trwałe i WNiP - widnieją tu dokumenty wprowadzone do systemu jako zakup środka trwałego bez odliczenia VAT.

Sprawdzanie podatkowe - KPiR i Kilometrówka

Jak rozpocząć sprawdzanie podatkowe zapisów?

Aby rozpocząć sprawdzanie podatkowe, należy ustawić właściwy okres oraz kliknąć na akcję ROZPOCZNIJ SPRAWDZANIE. Sprawdzanie rozpoczyna się od pierwszej pozycji KPiR lub Ewidencji Przychodów.

Sprawdzanie podatkowe - rozpoczęcie

Po rozpoczęciu sprawdzania pojawi się widok, w którym uwzględnione zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące zaksięgowanego dokumentu.

Sprawdzanie podatkowe - mb24

W przypadku zauważenia błędów w księgowaniu stosownych poprawek można dokonać poprzez akcję MODYFIKUJ.

Dokument można oznaczyć jako prawidłowo zaksięgowany poprzez akcję OZNACZ JAKO SPRAWDZONE.

Sprawdzanie podatkowe - oznacz jako sprawdzone

Po oznaczeniu dokumentu jako sprawdzony system przechodzi do kolejnej pozycji zgodnie z numeracją KPiR lub Ewidencją Przychodów. Ponadto w głównym widoku Sprawdzenia podatkowego przy dokumentach oznaczonych jako sprawdzone, pojawi się dodatkowa ikona.

Sprawdzanie podatkowe a funkcja status

Wyfiltrowanie niesprawdzonych zapisów

Użytkownik ma również możliwość wyszukania konkretnego dokumentu poprzez opcję wyszukiwarki która znajduje się po prawej stronie ustawień okresu. Dodatkowo, w zakładce sprawdzania podatkowego możliwe jest ustawienie widoku w którym będą wyświetlane na liście wyłącznie pozycje niesprawdzone. W tym celu należy kliknąć ikonę śrubek w prawym górnym rogu okna i przełączyć widok na POKAŻ TYLKO NIESPRAWDZONE.

Sprawdzanie podatkowe - wyszukiwarka