Zarządzanie produktami - funkcjonalność magazynu

Zarządzanie produktami pozwala użytkownikom posiadającym pakiet rozbudowany o magazyn scalać lub powielać produkty, ukrywać wycofane produkty oraz modyfikować szczegóły danego towaru lub usługi. Natomiast użytkownicy nie posiadający pakietu z magazynem mogą wprowadzone produkty ukrywać, modyfikować i definiować ustawienia okna.

Tryb edycji okna

Definiowanie ustawień okna produktu

W celu dodania produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie dodawania produktu istnieje opcja USTAWIENIA OKNA, dzięki której użytkownik może zdefiniować domyślne ustawienia dotyczące:

 • Typu - definiuje czy dany produkt jest towarem czy usługą,
 • Jednostki - pozwala na ustawienie domyślnej jednostki miary produktu lub usługi np. godz.,
 • Stawki VAT - pozwala na ustawienie domyślnej stawki podatku VAT,
 • Rabat - dzięki tej opcji podczas sprzedaży danego produktu będzie uwzględniony rabat,
 • Edycja pól - pozwala na dodanie nowej pozycji tekstowej lub kodu EAN.Zarządzanie produktami - jak edytować pola?

Tak zdefiniowane ustawienia będą zastosowane do wszystkich produktów.W przypadku użytkowników nieposiadających modułu magazynu, w celu dodania produktów muszą przejść do zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT. Natomiast aby włączyć tryb edycji okna w trakcie dodawania produktu należy skorzystać z funkcji USTAWIENIA OKNA. Ustawienia okna wprowadza się analogicznie jak w przypadku użytkownika z magazynem.

Przywracanie pierwotnych ustawień okna produktu

W celu usunięcia wprowadzonych domyślnych ustawień okna produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie oznaczamy produkt i korzystamy z funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie które się pojawi korzystamy z funkcji USTAWIENIA OKNA i poprzez funkcję USUŃ TO POLE usuwamy uprzednio wprowadzone pola. Następnie zmieniamy ręcznie wprowadzone zmiany i wybieramy opcję USTAW TEN WYBÓR JAKO DOMYŚLNY.

Zarządzanie produktami - zmiana ustawień

Scalanie i powielanie produktów

Użytkownik ma możliwość scalić dwa produkty w jeden np. w przypadku, gdy produkt został wprowadzony do magazynu podwójnie. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, z listy należy zaznaczyć podobne produkty, a następnie wybrać opcję PRODUKT » SCAL PRODUKTYZarządzanie produktami - opcja scalania produktów w magazynie

Istnieje także możliwość powielenia danego produktu w magazynie. W tym celu należy na liście zaznaczyć dany produkt i wybrać opcję POWIEL. Dzięki temu pojawi się okno Powielania produktu. Po zapisaniu na liście produktów pojawi się powielony towar lub usługa. Zarządzanie produktami - jak powielić produkty?

Ukrywanie produktów

W systemie mojebiuro24.pl istnieje także możliwość ukrywania produktów w magazynie. W celu ukrycia produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie z listy produktów należy zaznaczyć produkt i wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ PRODUKTY.
Zarządzanie produktami - scalanieSzczegółowy schemat ukrywania produktów został opisany w artykule: Ukrywanie produktów w magazynie

Wystawianie dokumentów na podstawie produktów w magazynie

Użytkownicy mojebiuro24.pl mają także możliwość wystawiania WZ, RW, MM, faktury, paragonu niefiskalnego oraz paragonu fiskalnego na podstawie dodanych produktów.Aby móc wystawić dokumenty na podstawie produktu jego stan musi być większy niż 0.W celu wystawienia dokumentów należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY na liście zaznaczyć dany produkt i najechać kursorem na opcję WYDANIE.

Zarządzanie produktami - wystaw dokument do produktu

Po rozwinięciu listy użytkownik ma do wyboru możliwość wystawienia: 

 • dokumentu WZ - w celu wydania towaru, który nie został powiązany z fakturą,
 • dokumentu RW - w celu wydania towaru na potrzeby firmy,
 • dokumentu MM - w celu przesunięcia towaru między magazynami, 
 • faktury - w celu sprzedaży towaru,
 • paragonu niefiskalnego - np. w przypadku sprzedaży wysyłkowej,
 • paragonu fiskalnego - przy sprzedaży dla osób prywatnych,

Przy wystawianiu faktury i paragonów zostanie także automatycznie utworzony dokument WZ w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY.