Rezerwacje w magazynie

W systemie mojebiuro24.pl istnieje możliwość dodawania rezerwacji, na których podstawie można wystawić dokumenty: WZ, faktury, faktury pro forma, paragony fiskalne i niefiskalne oraz nowe zamówienia.

Funkcja ta pozwala kontrolować rezerwacje oraz stany magazynowe, a także informuje o ewentualnej konieczności złożenia zamówienia towaru u dostawcy w celu uzupełniania stanów magazynowych.

Funkcja REZERWACJE dostępna jest tylko w pakietach z rozbudowanym magazynem. A klient biura może je wystawiać tylko w okresie OTWARTYM lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA.

Wprowadzanie rezerwacji w systemie

Rezerwację od klienta można dodać w zakładce MAGAZYN » REZERWACJE » DODAJ.

Rezerwacje - jak utworzyć?

W oknie dodawania dokumentu należy wybrać bądź wprowadzić kontrahenta oraz uzupełnić listę rezerwowanych przez niego towarów. Po zapisaniu rezerwacji status rezerwacji zmieni się na OCZEKUJĄCA.

Dodawanie dokumentów na podstawie rezerwacji

Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZ, faktur, faktur pro forma, paragonów fiskalnych i niefiskalnych oraz nowych zamówienia na podstawie wcześniej wprowadzonej rezerwacji. Dzięki czemu po ich wystawieniu stan magazynowy produktu ulegnie zmniejszeniu. Dokument WZ zostanie zapisany w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY, a faktura lub paragon (jeśli został zaksięgowany) trafi do kolumny 7 (wartość sprzed. towarów i usług) KPiR lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz rejestru sprzedaży VAT (u czynnych podatników VAT). Po dodaniu do rezerwacji któregoś z wyżej wymienionych dokumentów sprawi, że przy rezerwacji zmieni się status na ZREALIZOWANY.

 Rezerwacje - dodawanie zamówienia

Dodawanie zamówienia na podstawie rezerwacji

Na podstawie rezerwacji można także wystawić zamówienie bez konieczności przechodzenia do zakładki ZAMÓWIENIA. Aby tego dokonać należy zaznaczyć właściwą rezerwację i z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » ZAMÓWIENIE. Po sprawdzeniu poprawności danych rezerwacji zamówienie potwierdza się poprzez wybranie opcji UTWÓRZ ZAMÓWIENIA.

Rezerwacje - dodawanie dokumentów

Wygenerowane zamówienie będzie widoczne w zakładce ZAMÓWIENIA, aż do momentu wystawienia dokumentu związanego z wydaniem towaru np. WZ jego status będzie oznaczony jako NIEZREALIZOWANY.

Szczegóły dotyczące zamówień znajdują się w artykule zamówienia.