Samochód w firmie - dodawanie pojazdu do systemu

W systemie mojebiuro24.pl można wprowadzić pojazd (firmowy bądź niefirmowy) na 4 różne sposoby:

Samochód w firmie jako środek trwały

Zakup samochodu osobowego, który ma zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych, można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  • faktura VAT: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO/CIĘŻAROWEGO,
  • umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO/CIĘŻAROWEGO.

Samochód w firmie - zakup samochodu osobowego

System jest tak skonstruowany, że po wyborze rodzaju wydatku: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO lub ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną uzupełnione automatycznie. Data wprowadzenia również uzupełniana jest automatycznie, należy ją zmodyfikować, jeżeli jest inna niż bieżąca

Po uzupełnieniu niezbędnych danych środek trwały automatycznie zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych.

Więcej na ten temat w artykule: Ewidencja Środków Trwałych i WNiP 

Samochód można również dodać bezpośrednio do Kartoteki środków trwałych, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Więcej szczegółów na ten temat w akapicie: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy.Ważne!
W przypadku czynnych podatników VAT po zapisaniu pojawi się okno przeznaczenia pojazdu gdzie należy wybrać czy od wydatków związanych z pojazdem odliczane będzie 50 czy też 100% podatku VAT.

Samochód w leasingu operacyjnym

Samochód w leasingu operacyjnym należy dodać do systemu w zakładce: EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY » DODAJ POJAZD, gdzie należy zaznaczyć opcję POJAZD FIRMOWY.

Samochód w firmie

System automatycznie będzie księgował wydatki związane z pojazdem i nie będzie wymagał prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

Po wprowadzeniu danych i zapisaniu pojawi się okno wyboru przeznaczenia pojazdu.

Natomiast faktury opłat leasingowych należy księgować w systemie w zakładce WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) , gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy: 

  • Leasing lub dzierżawa samochodu osobowego - wybieramy w przypadku samochodu osobowego
  • lub Leasing lub dzierżawa - wybieramy w przypadku samochodu ciężarowego u którego zdefiniowaliśmy prawo do odliczenia VAT 100%,

Następnie wybieramy pojazd, którego dotyczy wydatek (jest to niezbędne w przypadku wybrania pierwszego rodzaju wydatku).

Samochód w firmie - faktura za leasing

Wniesienie prywatnego samochodu do firmy

Podatnik, który zdecyduje się na wprowadzenie pojazdu do kartoteki środków trwałych będzie mógł to zrobić w zakładce: EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Samochód w firmie - dodawanie środka trwałego

Pojazd prywatny lub w umowie najmu/dzierżawy wykorzystywany w firmie

W przypadku prywatnego samochodu, używanego w działalności lub w umowie najmu/dzierżawy (nie dotyczy to leasingu) - zapisu możemy dokonać w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić odpowiednie pola (okno POJAZD FIRMOWY należy pozostawić niezaznaczone).

samochód w firmie - Kilometrówka dla celów PIT

Bądź w zakładce: EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Wypełniamy jak powyżej.

Samochód w firmie - w leasingu

Uwaga!
Faktury dotyczące opłat za krótkoterminowy wynajem lub dzierżawę samochodów osobowych należy księgować przez zakładkę WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » KOSZTY DZIAŁALNOŚCI » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.
W tym przypadku, gdy podatnik odlicza 100% podatku VAT, fakturę należy wprowadzić tradycyjnie. Natomiast, gdy przedsiębiorca odlicza 50% podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem, powinien:
- w polu Wartość netto wprowadzić 50% kwoty netto z otrzymanej faktury,
- w polu Kwota VAT system automatycznie przeliczy 50% VAT podlegający odliczeniu,
- w polu Wartość brutto system automatycznie przeliczy sumę wprowadzonej kwoty netto + VAT
Następnie należy dodać kolejny wiersz ze stawką VAT “nie podl.” poprzez przycisk + Nowy wiersz oraz w polu Wartość netto wprowadzić nieodliczoną część kwoty netto oraz podatku VAT.

Wybór przeznaczenia samochodu - odliczenie 50% lub 100% VAT

Po wprowadzeniu samochodu osobowego do systemu i zapisaniu, u czynnych podatników VAT pojawi się okno z wyborem odliczenia VAT 50% lub 100% od wydatków związanych z danym pojazdem.

Samochód w firmie - przeznaczenie pojazdu

Natomiast w przypadku samochodu ciężarowego okno z wyborem odliczenia podatku VAT będzie wyglądać następująco:

Samochód w firmie - definicja środka trwałego

  • W przypadku wyboru pierwszej opcji - Pojazd samochodowy do 3,5 tony z homologacją - podatnik będzie musiał dodatkowo wskazać, w jakim wymiarze przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT (50% lub 100%).

Samochód w firmie - przeznaczenie samochodu ciężarowego

  • W przypadku wyboru opcji 2 - Pozostałe pojazdy uznawane za ciężarowe - 100% odliczenia podatku VAT wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru.

Samochód w firmie - dodawanie stanu licznik

Wówczas księgując wydatki związane z danym pojazdem, wpisuje się faktyczne wartości z faktury - system sam automatycznie od każdej faktury odliczy VAT w wysokości, jaka została oznaczona podczas wprowadzania pojazdu (czyli 50% lub 100%).