Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

System mojebiuro24.pl umożliwia wysyłanie e-deklaracji do urzędu skarbowego. Wysłane elektronicznie deklaracje, które dotarły do urzędu, mają ikonkę zielonej koperty. Dodatkowo widnieje informacja o tym, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone. Wówczas można pobrać urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji, tzw. UPO.

W tym celu należy zaznaczyć daną deklarację na liście (np. w przypadku deklaracji VAT-7 należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT) oraz z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

upo

Po kliknięciu w akcję Pobierz UPO zostanie pobrany katalog, w którym znajdują się:

  • dana deklaracja w formacie XML,

  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,

  • wizualizacja UPO, którą zwyczajowo podpina się pod wydrukowaną deklarację.