Aktualizacja cen zakupu

Aktualizacja cen zakupu jest niekiedy bardzo przydatna w sytuacji gdy kupujemy ten sam towar od 2 różnych dostawców, po 2 różnych cenach. Dlatego użytkownicy posiadający posiadający pakiet rozszerzony o magazyn mogą w każdej chwili dokonać aktualizacji cen wprowadzonych towarów.

Aktualizacja cen zakupu

W celu zaktualizowania cen zakupu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy zaznaczyć produkty, dla których cena ma zostać zaktualizowana. Następnie korzystamy z funkcji PRODUKT » AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU.

Aktualizacja cen zakupu towarów w magazynie

Metody aktualizacji

W oknie, które pojawi po użyciu akcji AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU należy wybrać metodę obliczenia aktualnej ceny zakupu pomiędzy:

  • maksymalna cena dostawy,

  • minimalna cena dostawy,

  • średnia cena dostawy,

  • średnia ważona cena dostawy,

  • cena z pierwszej dostawy,

  • cena z ostatniej dostawy.

Możliwe jest również

  • zaktualizowanie indywidualnych cen (tylko dla produktów, które mają wprowadzone indywidualne ceny sprzedaży),

  • aktualizowanie tylko na podstawie dodatnich partii produktów (każde wygenerowane PZ i PW tworzy nową partię produktów).

Tabelę partii magazynowych można znaleźć poprzez kliknięcie na nazwę produktu i przejście do zakładki MAGAZYN.

Aktualizacja cen zakupu - na podstawie PZ

Po kliknięciu opcji ZAPISZ ceny zostaną obliczone wg wprowadzonych parametrów.