Widok panelu głównego po zalogowaniu - praktyczne informacje

Właściciel biura rachunkowego, który założył konto na platformie mojebiuro24.pl zyskuje dostęp do funkcji, które umożliwią prowadzenie księgowości klientów w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów. Jednym z najważniejszych narzędzi usprawniających pracę w biurze rachunkowym jest odpowiedni widok panelu głównego który może zostać dostosowany do potrzeb użytkowników.Jeżeli biuro rachunkowe nie założyło jeszcze konta w systemie szczegółowe wskazówki, jak tego dokonać zawiera artykuł: Założenie konta biura rachunkowego.

Użytkownik może dostosować według własnych potrzeb widok panelu głównego.

Widok panelu głównego biura rachunkowego - podstawowe funkcje

Po zalogowaniu, w zakładce FIRMY » AKTYWNE znajduje się lista firm klientów, które zostały podpięte do konta biura rachunkowego.

Z poziomu panelu głównego użytkownik może dokonać takich czynności jak:

1. Bezpośrednie wejście do oznaczonej firmy poprzez funkcję WEJDŹ DO FIRMY,

Widok panelu głównego - logowanie

2. Utworzenie nowego konta dla klienta poprzez funkcję DODAJ. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe

Widok panelu głównego - opcja dodaj

3. Wykonanie akcji masowych dla oznaczonych firm, poprzez opcję AKCJE MASOWE takich jak:

Widok panelu głównego - wykonywanie akcji masowych

4. Przedłuż pakiet o miesiąc - istnieje możliwość przedłużenia pakietu dla wybranej firmy z widoku listy firm. W tym celu należy zaznaczyć firmę i skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ PAKIET O MIESIĄC

Widok panelu głównego - przedłużanie

Pakiety w biurze rachunkowym można przedłużać wyłącznie o miesiąc, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

5. Wprowadzenie lub usunięcie kolejnych użytkowników z różnymi uprawnieniami poprzez opcję UŻYTKOWNICY:

Widok panelu głównego - przypnij i odepnij księgowych, opiekunów, przedsiębiorców

Przypięci opiekunowie będą widoczni w tabeli pod kategorią OPIEKUN, jeżeli dana pozycja w tabeli jest aktywna.

Widok panelu głównego - gdzie znajduje się opiekun?

6. Zablokować lub odblokować firmę poprzez użycie funkcji ZABLOKUJ FIRMĘ lub ODBLOKUJ FIRMĘ. Dzięki tym funkcjom szef biura rachunkowego ma całkowitą kontrolę nad wszystkimi kontami klientów biura. W sytuacji gdy np. klient zalega z płatnościami, poprzez zablokowanie firmy możemy ograniczyć całkowicie jego dostęp do konta.

Widok panelu głównego - zablokuj i odblokuj firmę

7. Zbiorcze wyliczenie podatków, wygenerowanie pliku JPK_VAT i ZUS-ów poprzez opcję WYLICZENIA.

Widok panelu głównego - wyliczenie

8. Zmienienie statusu prowadzonej firmy na nieaktywną w przypadku np. zerwania z nią umowy czy zawieszenia poprzez opcję ZMIEŃ NA NIEAKTYWNE.

Widok panelu głównego - zmień na nieaktywne

Wówczas firma ta pojawi się w zakładce NIEAKTYWNE, gdzie - jeśli współpraca z klientem zostanie wznowiona lub działalność zostanie wznowiona - ponownie możemy ją aktywować poprzez opcję ZMIEŃ NA AKTYWNE.

Widok panelu głównego - aktywuj firmę

9. Wysłanie powiadomienia do oznaczonych klientów poprzez funkcję POWIADOMIENIE.

Więcej na ten temat w artykule: Zbiorcze powiadomienia klientów biura rachunkowego.

Widok panelu głównego - sprawdzanie powiadomień

10. Akceptacja zgłoszenia klienta poprzez zakładkę FIRMY » OCZEKUJĄCE.

widok panelu głównego

W przypadku, gdy klient wybierze dane biuro rachunkowe, w panelu głównym pojawi się dodatkowa zakładka OCZEKUJĄCE. Z tego poziomu szef biura może zdecydować czy nawiąże współpracę z firmą poprzez kliknięcie opcji ZAAKCEPTUJ PODŁĄCZENIE POD BIURO. Jeżeli szef biura zdecyduje, że nie chce prowadzić księgowości danej firmy, wybierając opcję ODRZUĆ PODŁĄCZENIE POD BIURO, firma zostanie automatycznie usunięta z listy.

Informacje o statusie wysyłki deklaracji do US i ZUS 

Oprócz wcześniej wspomnianych czynności jakie można wykonać, na panelu głównym zostały wprowadzone dodatkowe informacje o statusie deklaracji w formie kolorów oraz ikon, które mają za zadanie usprawnić pracę biur rachunkowych. Dzięki temu, w jednym miejscu dostępne są informacje o podatkach i deklaracjach wszystkich klientów. Nie trzeba w celu weryfikacji logować się na konta poszczególnych klientów. 

Jeśli deklaracja podświetlona jest:

  • na czerwono - oznacza to, że nie wygenerowano deklaracji, pomimo tego że jest taka konieczność,

  • na zielono - oznacza to, że deklaracja została wygenerowana,

  • na szaro - oznacza to, że nie wygenerowano deklaracji, ale nie ma takiej konieczności.

Widok panelu głównego - zielony, czerwony, szary

Dodatkowo, jeśli deklaracja została opłacona, pojawi się ikona banknotu oraz wartość uiszczonej kwoty obok oznaczenia deklaracji.

Widok panelu głównego - banknot

Z widoku listy firm możliwe jest również kontrolowanie statusu wysyłki deklaracji. 

Jeżeli obok wysłanej deklaracji widnieje ikona koloru: 

  • szarego - oznacza to, że została zlecona wysyłka deklaracji, 
  • zielonego - wysyłka zakończona powodzeniem (możliwe pobranie UPO),
  • czerwonego - deklaracja nie została wysłana (wysyłka została odrzucona np. wystąpił błąd 414 lub 402.)

Widok panelu głównego - status wysyłki deklaracji

Dodatkowo po skierowaniu kursora myszki na ikonę koperty znajdującą się przy deklaracji pojawi się komunikat z informacją, co dana ikona oznacza. 

Widok panelu głównego - komunikat  statucie wysyłki

Na panelu głównym istnieje możliwość sprawdzenia czy została wyliczona zaliczka lub czy wygenerowane zostały potrzebne deklaracje, czy zostały opłacone i wysłane oraz jaki jest status ich wysyłki.

Więcej informacji związanych ze znaczeniem poszczególnych kodów i oznaczeń występujących przy wysyłce deklaracji znajduje się w artykule: Kody wysyłki przy komunikacji z serwerem urzędu skarbowego

Pozostałe udogodnienia panelu początkowego

Ustawienia kolumn

W systemie jest ustawiony domyślny widok tabeli, która dostępna jest po zalogowaniu w zakładce FIRMY » AKTYWNE. Jednakże można ją modyfikować dodając lub usuwając poszczególne kolumny poprzez opcję USTAWIENIA KOLUMN, która znajduje się w prawym górnym rogu po najechaniu na ikonę koła zębatego.

Widok panelu głównego - ikona

Po kliknięciu na opcję USTAWIENIA KOLUMN pojawią się dwie kolumny: AKTYWNE KOLUMNY i DOSTĘPNE KOLUMNY.

Po kliknięciu w ikonkę strzałki znajdującej się przy każdym wierszu, można przenosić pozycje między kolumnami, o czym więcej w artykule: Definiowanie układu kolumn, czyli przystosowanie interfejsu do potrzeb biura rachunkowego

Raporty pracochłonności

Dodatkowo, w zakładce RAPORTY właściciel będzie mógł wygenerować raport (miesięczny lub kwartalny) dotyczący Dokumentów wystawionych dla oznaczonych firm poprzez funkcję DRUKUJ RAPORT » RAPORT ROCZNY lub RAPORT ROCZNY SZCZEGÓŁOWY.

Więcej na ten temat w artykule: Raport pracochłonności firmy

Widok panelu głównego - raporty

W zależności od uprawnień użytkowników widok zakładek będzie się różnił.