Widok panelu głównego po zalogowaniu

Właściciel biura rachunkowego, który założył konto na platformie mojebiuro24.pl zyskuje dostęp do funkcji, które umożliwią prowadzenie księgowości klientów w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów. W celu zwiększenia efektywności pracy, użytkownik może dostosować widok panelu głównego do własnych potrzeb. Jeżeli biuro rachunkowe nie założyło jeszcze konta w systemie szczegółowe wskazówki, jak tego dokonać zawiera artykuł: Założenie konta biura rachunkowego.

Widok panelu głównego po zalogowaniu na konto biura rachunkowego

Po zalogowaniu w systemie pojawia się okno podstawowe zawierające listę firm, dla których prowadzona jest księgowość.

Widok panelu głównego - logowanie

Z poziomu panelu głównego użytkownik może dokonać takich czynności jak:

1. Bezpośrednie wejście do oznaczonej firmy poprzez funkcję “Wejdź do firmy”,

Widok panelu głównego - wejdź do firmy2. Utworzenie nowego konta dla klienta poprzez funkcję “Dodaj”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe

Widok panelu głównego - opcja dodaj3. Wykonanie akcji masowych dla oznaczonych firm, poprzez opcję “Akcje masowe”. Możliwe jest skorzystanie z opcji tj:

Widok panelu głównego - wykonywanie akcji masowych4. Wprowadzenie lub usunięcie kolejnych użytkowników z różnymi uprawnieniami poprzez opcję “Użytkownicy”:

Widok panelu głównego - przypnij i odepnij księgowych, opiekunów, przedsiębiorców

Przypięci opiekunowie będą widoczni w tabeli pod kategorią “Opiekun”, jeżeli dana pozycja w tabeli jest aktywna. Więcej informacji na ten temat w akapicie: Pozostałe udogodnienia panelu początkowego.

Widok panelu głównego - gdzie znajduje się opiekun?5. Zablokować lub odblokować firmę poprzez użycie funkcji ZABLOKUJ FIRMĘ lub ODBLOKUJ FIRMĘ. Dzięki tym funkcjom szef biura rachunkowego ma całkowitą kontrolę nad wszystkimi kontami klientów biura. W sytuacji gdy np. klient zalega z płatnościami, poprzez zablokowanie firmy możemy ograniczyć całkowicie jego dostęp do konta.

Widok panelu głównego - odblokuj firmę6. Zbiorcze wyliczenie podatków i ZUS-ów poprzez opcję “Wyliczenia”.

Widok panelu głównego - PIT i ZUS

7. Zmienienie statusu prowadzonej firmy na nieaktywną w przypadku np. zerwania z nią umowy czy zawieszenia. poprzez opcję “Zmień na nieaktywne”.

Widok panelu głównego - zmień na nieaktywne

Wówczas firma ta pojawi się w zakładce “Nieaktywne”, gdzie - jeśli firma ponowi z nami współpracę lub odwiesi działalność - ponownie możemy ją aktywować poprzez opcje “Zmień na aktywne”.

Widok panelu głównego - zmień na aktywne 8. Wysłanie powiadomienia do oznaczonych klientów poprzez funkcję “Powiadomienie”. Więcej na ten temat w artykule: Zbiorcze powiadomienia klientów biura rachunkowego.

Widok panelu głównego - powiadomienie

9. Akceptacja zgłoszenia klienta poprzez zakładkę FIRMY » OCZEKUJĄCE.

Widok panelu - oczekujące firmy na akceptacje współpracy

W przypadku, gdy klient wybierze biuro rachunkowe w panelu głównym pojawi się dodatkowa zakładka “Oczekujące”. Z tego poziomu szef biura może zdecydować czy nawiąże współpracę z firmą.

Oznaczenia na panelu początkowym

Oprócz wcześniej wspomnianych czynności jakie można wykonać na panelu głównym zostały wprowadzone dodatkowe oznaczenia, które mają zdecydowanie ułatwić pracę biur rachunkowych.

Jednym z nich są oznaczenia w formie kolorów, które odpowiadają aktualnemu statusowi deklaracji VAT, PIT czy VAT-UE.
Jeśli deklaracja podświetlona jest:

  • na czerwono, oznacza to, że nie wygenerowano deklaracji, pomimo tego że jest taka konieczność,
  • na zielono oznacza to, że deklaracja została wygenerowana,
  • na szaro oznacza to, że nie wygenerowano deklaracji, ale nie ma takiej konieczności.

Widok panelu głównego - zielony, czerwony, szary

Dodatkowo, jeśli deklaracja została opłacona, pojawi się banknot oraz wartość uiszczonej kwoty obok oznaczenia deklaracji.

Widok panelu głównego - banknot

Pozostałe udogodnienia panelu początkowego

W systemie jest ustawiony domyślny widok tabeli, którą widzimy po zalogowaniu. Jednakże można ją modyfikować o różne pozycje poprzez opcje “Ustawienia tabeli”, która znajduje się w prawym górnym rogu w formie ikony.

Widok panelu głównego - ikona

Po kliknięciu w ikonkę pojawią się dwie kolumny: Aktywne kolumny i Dostępne kolumny.
Za pomocą funkcji “podnieść” / “upuść” można przenosić pozycje między kolumnami, o czym więcej w artykule: Definiowanie układu kolumn, czyli przystosowanie interfejsu do potrzeb biura rachunkowego

Dodatkowo, jeśli wejdziemy w zakładkę “Raporty” właściciel będzie mógł wygenerować raport (miesięczny lub kwartalny) dotyczący Dokumentów wystawionych dla oznaczonych firm poprzez funkcję DRUKUJ RAPORT » RAPORT ROCZNY lub RAPORT ROCZNY SZCZEGÓŁOWY. Więcej na ten temat w artykule: Raport pracochłonności firmy 

Widok panelu głównego - raport miesięczny lub kwartalny

W zależności od uprawnień użytkowników widok będzie się różnił.