Kilometrówka dla celów PIT

Kilometrówka dla celów PIT powinna być prowadzona w przypadku prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej lub na podstawie umowy najmu/dzierżawy (innej niż leasing). Klient może sam wprowadzić wpisy do kilometrówki w miesiącu, który ma status OTWARTY. Natomiast w przypadku gdy miesiąc ma status W TRAKCIE KSIĘGOWANIA wpisy może dodawać tylko księgowa lub sam opiekun. Gdy miesiąc ma status ZAMKNIĘTY nie ma możliwości dodawania przez klienta, księgowych czy opiekunów wpisów do kilometrówki

Wyżej wymienione rodzaje pojazdów należy dodać do systemu w zakładce: WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

Kilometrówka dla celów PIT - dodaj pojazd

Należy zwrócić uwagę na to, aby opcja pojazd firmowy nie była zaznaczona (pozostała pusta). Wówczas system prawidłowo wyliczy kwotę jaka może zostać zaliczona do kosztów w ramach ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej dla celów podatku dochodowego.

Kilometrówka dla celów PIT - samochód  niefirmowy

Po zapisaniu pojawi się kolejne okno z wyborem odliczenia VAT 50% lub 100% (w przypadku czynnych podatników VAT).

Więcej na temat możliwości odliczenia VAT w artykule: Odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Kilometrówka dla celów PIT - 100% odliczenia VAT

Równolegle do wpisywania wydatków należy wpisywać trasy przejechane w danym dniu w celach firmowych z ilością kilometrów w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS.

Kilometrówka dla celów PIT - dodaj wpis

Wydatki związane z zakupem paliwa i eksploatacją samochodu niefirmowego wykorzystywanego w działalności można wprowadzać w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU bądź INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Po zapisaniu będą one widoczne w zakładce WYDATKI. Ewidencję przebiegu pojazdu na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » Drukuj ewidencję (KPiR).

Kilometrówka dla celów PIT - drukuj ewidencję

Na podstawie wprowadzonych danych i księgowanych wydatków w przypadku samochodu osobowego system, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz limitem kilometrówki, dokonuje automatycznego wyliczenia, a na koniec miesiąca ujmuje odpowiednią kwotę w kosztach uzyskania przychodu, czyli w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.