Kilometrówka dla celów PIT - rozliczenie kosztów związanych z pojazdem

Kilometrówka dla celów PIT powinna być prowadzona w przypadku prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej lub na podstawie umowy najmu/dzierżawy (innej niż leasing). Klient może sam wprowadzić wpisy do kilometrówki w miesiącu, który ma status OTWARTY. Natomiast w przypadku gdy miesiąc ma status W TRAKCIE KSIĘGOWANIA wpisy może dodawać tylko księgowa lub sam opiekun. Gdy miesiąc ma status ZAMKNIĘTY klient, księgowa, opiekun oraz szef biura nie mogą wprowadzać wpisów do kilometrówki!

Dodawanie pojazdu rozliczanego w oparciu o kilometrówkę PIT

Pojazd dla którego będzie prowadzona kilometrówka PIT należy dodać do systemu poprzez zakładkę WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

Kilometrówka dla celów PIT - dodaj wpis

Należy zwrócić uwagę na to, aby opcja POJAZD FIRMOWY nie była zaznaczona (pozostała pusta). Wówczas system prawidłowo wyliczy kwotę jaka może zostać zaliczona do kosztów w ramach ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej dla celów podatku dochodowego.

Kilometrówka dla celów PIT a pojazd prywatny

Po zapisaniu pojawi się kolejne okno z wyborem odliczenia VAT 50% lub 100% (w przypadku czynnych podatników VAT).

Więcej na temat możliwości odliczenia VAT w artykule: Odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Kilometrówka dla celów PIT a odliczenie VAT

Kilometrówka dla celów PIT - dodawanie wpisów

Równolegle do wpisywania wydatków należy wpisywać trasy przejechane w danym dniu w celach firmowych z ilością kilometrów w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS.

Kilometrówka dla celów PIT - definiowanie tras

Wydatki związane z wykorzystywaniem pojazdu np. zakup paliwa i eksploatacja samochodu niefirmowego wykorzystywanego w działalności można wprowadzać w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU bądź INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Po zapisaniu będą one widoczne w zakładce WYDATKI.

Drukowanie kilometrówki dla celów PIT

Ewidencję przebiegu pojazdu na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ (KPiR).

Kilometrówka dla celów PIT - drukowanie

Na podstawie wprowadzonych danych i księgowanych wydatków w przypadku samochodu osobowego system, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz limitem kilometrówki, dokonuje automatycznego wyliczenia, a na koniec miesiąca ujmuje odpowiednią kwotę w kosztach uzyskania przychodu, czyli w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.