Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów

Jeżeli biuro rachunkowe zatrudnia pracowników, to można dodać ich jako użytkowników z uprawnieniami księgowego, kadrowego lub opiekuna firmy.Ważne!
Użytkownik posiadający status Księgowego ma możliwość wprowadzania dokumentów księgowych (przychody, wydatki), ma również dostęp do ewidencji i rejestrów. Nie ma jednak możliwości dokonywania wyliczeń podatkowych!

Aby dokonać przypięcia księgowych biura do firm klientów, w pierwszej kolejności należy dodać na koncie biura rachunkowego nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów - dodawanie użytkownika

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników.

Następnie należy dokonać przelogowania do firmy, do której chcemy podpiąć księgowego.

Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów - przelogowanie do firmy

Aby przydzielić danego księgowego do konta klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ » KSIĘGOWYCH.

Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów - wybór księgowego

Następnie w wyświetlonym oknie należy zaznaczyć pracownika i wybrać opcję ZAPISZ.

Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów - odpinanie użytkownika

Masowe przypinanie księgowych

W systemie dostępna jest również opcja masowego przypisania księgowych do firm klientów. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu w zakładce FIRMY » AKTYWNE, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego księgowego i wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KSIĘGOWYCH.

Przypinanie i odpinanie księgowych biura do firm klientów - masowe przypinanie

Odpinanie wcześniej przypiętego użytkownika

W celu odpięcia wcześniej przypiętego użytkownika należy w kokpicie konta biura rachunkowego w zakładce FIRMY » AKTYWNE zaznaczyć firmę klienta, z której chcemy odpiąc danego użytkownika oraz z górnego menu wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA.

Przypinanie i odpinanie księgowych - odepnij przypiętego użytkownika

Następnie w oknie odpinania istniejącego użytkownika należy wybrać z listy pracownika, który ma zostać odpięty od danej firmy i kliknąć opcję ODEPNIJ.

Przypinanie i odpinanie księgowych - odpinanie

Odpięcie użytkownika jest również możliwe z konta firmy, do której dany użytkownik jest przypięty. Wówczas należy skorzystać zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY, zaznaczyć danego użytkownika i wybrać opcję ODEPNIJ.

Przypinanie i odpinanie księgowych - opcja odepnij

Masowe odpinanie użytkownika od kilku kont

Możliwe jest również masowe odpięcie wcześniej dodanego użytkownika od kilku kont w systemie. Aby tego dokonać należy przejść do kokpitu konta biura rachunkowego, w którym trzeba zaznaczyć firmy, od których chcemy odpiąć danego użytkownika a następnie wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA.

Przypinanie i odpinanie księgowych - odepnij