Ewidencja pojazdów - wszystko co warto wiedzieć

W systemie mojebiuro24.pl każdy wykorzystywany pojazd w działalności gospodarczej powinien znaleźć się w Ewidencji Pojazdów. Pojazdy, które wprowadzone zostały do Ewidencji Środków Trwałych automatycznie zostaną ujęte na liście w Ewidencji Pojazdów.

Lista pojazdów

Ewidencja pojazdów to zestawienie wszystkich pojazdów wprowadzonych do systemu.

Aby przejść do listy pojazdów należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY

Ewidencja pojazdów w systemie

W tej zakładce można dodawać nowe pojazdy, modyfikować je oraz usuwać.

Zakupiony pojazd będący środkiem trwałym firmy można wprowadzić w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE . Więcej informacji o tym, jak dodać pojazd w artykule: Zakup samochodu osobowego oraz Zakup samochodu ciężarowego

Pojazdy nie podlegające wpisowi do ewidencji środków trwałych, rozliczane na podstawie kilometrówki (dla celów PIT) można wprowadzić przy wykorzystaniu zakładki EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Więcej informacji: Pojazd prywatny lub w umowie najmu/dzierżawy wykorzystywany w firmie.

W zakładce POJAZDY znajdują się również prywatne pojazdy wniesione do środków trwałych firmy. Więcej o tym w artykule: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy.

Ewidencja pojazdów - jak ukryć pojazd?

Z funkcji UKRYJ znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy np. nie korzystają z danego pojazdu i nie potrzebują by był widoczny na liście.

Ewidencja pojazdów - ukrywanie pojazdów

Chcąc wyświetlić ukryte pojazdy należy wyfiltrować z listy UKRYTE znajdującej się w prawym dolnym rogu (pod zestawieniem).

Ewidencja pojazdów - filtry