Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów

Mojebiuro24.pl zostało stworzone dla efektywnej pracy biur rachunkowych. W tym celu szef biura rachunkowego ma możliwość dopasowania swojego kokpitu w ten sposób, aby posiadać pełne zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów.

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów

Szef biura rachunkowego w systemie mojebiuro24.pl ma możliwość bezpośrednio z poziomu kokpitu biura kontroli nad rozliczeniami z urzędem skarbowym oraz ZUS-em wszystkich prowadzonych przez siebie firm. W ten sposób szef biura opcjonalnie może kontrolować swoich pracowników, a więc ma widok na to, czy rozliczenia (wyliczenie deklaracji) zostały sporządzone terminowo.

W celu dostosowania widoku kokpitu do zapotrzebowań szefa biura należy odpowiednio zdefiniować ustawienia tabeli. Opcja ta dostępna jest w prawym rogu nad tabelą firm.

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów - ustawienia tabeli

Po naciśnięciu przycisku Ustawienia tabeli pojawi się okno Dostosowania kolumn w tabeli. Z części Dostępne kolumny należy przeciągnąć oznaczenia potrzebnych deklaracji na stronę Aktywne kolumny oraz wybrać Zapisz.

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów - dostępne kolumny - operacje na widoku głównym

W ten sposób na kokpicie biura rachunkowego w kolumnach  pojawią się informacje  dotyczące wyliczeń podatków oraz składek ZUS klientów.

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów - definiowanie tabeli

Ponadto deklaracje/zaliczki różnią się kolorami:

  • kolor szary oznacza firmy, dla których nie powstał jeszcze obowiązek sporządzenia wyliczeń podatkowych (np. przy rozliczeniu kwartalnym)

  • informacje w kolorze czerwonym są wyświetlane, gdy upłynął termin sporządzenia deklaracji/zaliczki

  • kolor zielony oznacza wygenerowane dokumenty.

Dodatkowo przy pozycjach, dla których sporządzono wyliczenia, widoczna jest kwota do zapłaty, która wynika z zaliczki/deklaracji za okres rozliczeniowy, którego dotyczy.

Ponadto po rozliczeniu w systemie składek ZUS oraz podatków pojawi się dodatkowa ikona na kokpicie informująca o tym zdarzeniu.  

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów

Dane w kolumnach na pulpicie umożliwiają szefowi biura rachunkowego sprawdzenie, czy wszystkim jego klientom zostały sporządzone deklaracje oraz zaliczki na podatek dochodowy, co może być pomocne przy obsłudze większej liczby firm. System mojebiuro24.pl wspomaga efektywną pracę biur rachunkowych i kontrolę nad pracownikami.