System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym

System uprawnień użytkowników na mojebiuro24.pl

W systemie mojebiuro24.pl dostępny jest system uprawnień użytkowników, który związany jest z rolą pełnioną przez daną osobę pracującą w biurze. System uprawnień umożliwia zdefiniowanie dostępu do poszczególnych zakładek i funkcji programu dla wybranego użytkownika.

Szef biura rachunkowego posiada możliwość dowolnego nadawania oraz zmieniania uprawnień użytkownikom (pracownikom) biura.

Pracownicy biura mogą mieć nadane uprawnienia użytkownika określonego jako:

  • opiekun (w tym opiekun główny) - posiada dostęp do generowania i publikowania wyliczeń podatków i deklaracji, zamykania i otwierania okresów księgowych, księgowania dokumentów oraz prowadzenia ewidencji i rejestrów,
  • księgowy - ma możliwość wprowadzania dokumentów księgowych (w okresie otwartym i w trakcie księgowania), posiada także dostęp do ewidencji i rejestrów, nie może jednak dokonywać wyliczeń podatkowych,
  • kadrowy - ma dostęp do zakładki KADRY, w tym możliwość zarządzania płacami, może również księgować dokumenty, otwierać i zamykać okresy księgowe, wyliczać podatki i deklaracje oraz publikować sporządzone wyliczenia jak również posiada dostęp do ewidencji i rejestrów.

Informacja o głównym opiekunie

System umożliwia oznaczenie opiekuna głównego danego klienta, który jest widoczny na koncie klienta w zakładce BIURO » STRONA GŁÓWNA. Jeżeli w firmie określono tylko jednego opiekuna zostanie on automatycznie oznaczony jako opiekun główny.

System uprawnień użytkowników na moebiuro24.pl

Ponadto, po oznaczeniu użytkownika jako głównego opiekuna informacja ta będzie widoczna w widoku listy firm, w zakładce FIRMY » AKTYWNE. W kolumnie Opiekuni przy użytkowniku który jest głównym opiekunem pojawi się dodatkowa ikona.

System uprawnień użytkowników - gdzie znajduje się główny opiekun?

Sposób przypięcia opiekuna firmy oraz oznaczenia go jako opiekuna głównego wyjaśnia artykuł: Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników biura rachunkowego

Aby ograniczyć dostęp dla danego użytkownika (księgowej lub kadrowej), należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, zaznaczyć go oraz wybrać z górnego menu opcję UPRAWNIENIA.

System uprawnień użytkowników mojebiuro24.pl

Z listy uprawnień szef biura rachunkowego może wybrać te moduły i czynności, do których chce, aby dany pracownik miał dostęp.

System uprawnień użytkowników mojebiuro24.pl

Po kliknięciu w dany MODUŁ widoczne są szczegółowe uprawnienia dotyczące konkretnego modułu.

System uprawnień użytkowników mojebiuro24.pl

Ważne!
Nie ma możliwości zmiany uprawnień opiekuna, kadrowej oraz szefa biura rachunkowego.

Uprawnienia w okresach księgowych

Uprawnienia użytkowników są również ograniczone ze względu na oznaczone w danym momencie statusy księgowe miesięcy. Pracownicy biura (opiekun, księgowa, kadrowa) w okresie oznaczonym jako ZAMKNIĘTY nie mają możliwości modyfikacji dokumentów. Natomiast status oznaczony jako OTWARTY oraz W TRAKCIE KSIĘGOWANIA nie ogranicza możliwości pracowników biura.

Szczegółowe informacje na temat statusów księgowych miesięcy przedstawia artykuł: Otwieranie i zamykanie okresów księgowych.