Korekta podatku VAT - ulga na złe długi

W przypadku gdy dłużnik nie ureguluje należności wynikającej z danej faktury kosztowej w terminie 150 dni licząc od daty terminu płatności faktury jest zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku VAT naliczonego. Potocznie mówi się, że jest to tzw. „ulga na złe długi”. Związku z tym, system monitoruje wszystkie wpisy według wcześniej opisanej zasady.

Ulga na złe długi a deklaracja VAT

W sytuacji gdy zobowiązanie względem kontrahenta nie zostało odpowiednio rozliczone w systemie oraz nie doszło do jego uregulowania w całości w ustawowym terminie 150 dni, system pod datą ostatniego dnia miesiąca, w którym miała mieć miejsce korekta, dokona wpisów wyksięgowujących z rejestru zakupu VAT.

Ulga na złe długi - korekta VAT

Podczas generowania deklaracji VAT, poprzez zakładkę BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 lub DEKLARACJA VAT-7K, za okres, w którym korekta podatku VAT powinna nastąpić, system zaprezentuje informację o wydatkach, które będą podlegały korekcie:

Ulga na złe długi - informacja

Natomiast gdy po jej dokonaniu zobowiązanie zostanie w całości lub w części uregulowane informację tę należy wprowadzić do systemu rozliczając fakturę wg. wskazówek podanych w kolejnym akapicie. Wówczas faktury zostaną również ujęte w korekcie odliczeń podatku VAT zwiększając VAT naliczony o całą wartość podatku z faktury (gdy została opłacona w całości) lub proporcjonalnie (gdy faktura została uregulowana w części).Ważne!

Korekta podatku VAT nie dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT,
  • importu usług,
  • uproszczonego importu towarów,

gdyż przy ich rozliczaniu podatek VAT jest ujmowany zarówno w rejestrze VAT zakupu jak i w rejestrze VAT sprzedaży. Są to transakcje neutralne na gruncie VAT.

Ulga na złe długi - rozliczanie płatności

W związku z powyższym bardzo istotne jest oznaczanie faktur jako opłaconych po faktycznym dokonaniu płatności. W systemie można zrobić to na trzy sposoby:

  • podczas księgowania, należy zaznaczyć oknienko w polu ZAPŁACONO lub wprowadzając w nim uregulowaną kwotę,

Ulga na złe długi - okienko zapłacono

  • poprzez zaznaczenie konkretnej faktury w zakładce WYDATKI » WYDATKI i wybranie z górnego menu funkcji ROZLICZ,

Ulga na złe długi - funkcja rozlicz

  • w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY I WYDATKI » NIEROZLICZONE WYDATKI zaznaczając odpowiednią fakturę i wybierając funkcję ROZLICZ.

Ulga na złe długi - rozlicz przez zakładkę BIURO