Ulga na złe długi a korekta naliczonego podatku VAT

W przypadku gdy podatnik nie ureguluje należności wynikającej z danej faktury kosztowej w terminie 90 dni licząc od daty terminu płatności faktury jest zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku VAT naliczonego. Potocznie mówi się, że jest to tzw. „ulga na złe długi”. Związku z tym, system monitoruje wszystkie wpisy według wcześniej opisanej zasady.

Dla nieopłaconych wydatków których termin płatności przypada przed 03.10.2018 rokiem stosuje się jeszcze termin 150 dni, natomiast w związku ze zmianą podpisów jakie weszły w życie w styczniu 2019 roku dla faktur z terminem płatności od 03.10.2018 stosowany już jet termin 90 dni.

Ulga na złe długi a deklaracja VAT

W sytuacji gdy zobowiązanie względem kontrahenta nie zostało odpowiednio rozliczone w systemie oraz nie doszło do jego uregulowania w całości w ustawowym terminie 90 dni, system pod datą ostatniego dnia miesiąca, w którym mija 90 dzień od upływu terminu płatności, dokona wpisów wyksięgowujących z rejestru zakupu VAT w zakładce EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW.

ulga na złe długi

Podczas generowania deklaracji VAT, poprzez zakładkę BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 lub DEKLARACJA VAT-7K, za okres, w którym korekta podatku VAT powinna nastąpić, system zaprezentuje informację o wydatkach, które będą podlegały korekcie:

Ulga na złe długi - informacja

Po uregulowaniu zobowiązania w całości lub w części, informację tę należy wprowadzić do systemu rozliczając fakturę wg. wskazówek podanych w kolejnym akapicie. Wówczas faktury zostaną również ujęte w korekcie odliczeń podatku VAT zwiększając VAT naliczony o całą wartość podatku z faktury (gdy została opłacona w całości) lub proporcjonalnie (gdy faktura została uregulowana w części).Ważne!
Korekta podatku VAT nie dotyczy:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
- importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT,
- importu usług,
- uproszczonego importu towarów,
gdyż przy ich rozliczaniu podatek VAT jest ujmowany zarówno w rejestrze VAT zakupu jak i w rejestrze VAT sprzedaży. Są to transakcje neutralne na gruncie VAT.

Ulga na złe długi - rozliczanie płatności

W związku z powyższym bardzo istotne jest oznaczanie faktur jako opłaconych po faktycznym dokonaniu płatności. W systemie można zrobić to na trzy sposoby:

  • podczas księgowania, należy zaznaczyć oknienko w polu ZAPŁACONO lub wprowadzając w nim uregulowaną kwotę,

Ulga na złe długi - okienko zapłacono

  • poprzez zaznaczenie konkretnej faktury w zakładce WYDATKI » WYDATKI i wybranie z górnego menu funkcji ROZLICZ,

ulga na złe długi

  • w zakładce START » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE WYDATKI zaznaczając odpowiednią fakturę i wybierając funkcję ROZLICZ.

ulga na złe długi