Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

W niektórych sytuacjach klienci mogą zostać zobligowani do dokonania zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. Aby zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został wykazany w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT, księgowa lub sam opiekun (klient na swoim koncie nie ma dostępu do wprowadzania wpisów w rejestrach VAT) musi dokonać bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT w systemie.

W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Aby system automatycznie ujął zwrot w deklaracji VAT za miesiąc w którym dokonano wpisu, w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć dodatkowo opcję Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a następnie w oknie które się pojawi wprowadzić wartość podatku należnego podlegającego zwrotowi.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - gdzie oznaczyć w systemie?

Po zapisaniu, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie automatycznie wykazany w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.