Dostęp klienta do KPiR i rejestrów VAT

System mojebiuro24.pl dla większej wygody klientów biur rachunkowych umożliwia dostęp klienta do KPiR i rejestrów VAT, czyli wgląd i samodzielne dokonywanie wydruków Księgi Przychodów i Rozchodów, a także rejestrów VAT.

Ważne!

Aby klient biura rachunkowego miał dostęp do KPiR i rejestrów VAT, okres księgowy musi zostać zamknięty w systemie.

Drukowanie KPiR, bilansu oraz generowanie JPK_KPiR

Wydruk KPiR możliwy jest z zakładki: EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, gdzie należy wybrać miesiąc i rok, a następnie kliknąć na opcję DRUKUJ KPiR.

dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

Ponadto, z zakładki PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW przedsiębiorca ma również możliwość wydrukowania bilansu. W tym celu należy z górnego paska menu wybrać opcję DRUKUJ BILANS.

Zarówno wydruk KPiR jak i bilans zostaną zapisane w formacie PDF.

Ważne!

Wygenerowany w systemie bilans będzie zawierał informacje narastająco od początku roku aż do miesiąca (włącznie), który został wybrany w lewym dolnym rogu tabeli. Nie ma możliwości wygenerowania bilansu za poszczególny miesiąc osobno.

Z poziomu tej zakładki, przedsiębiorca ma również możliwość wygenerowania JPK_KPiR, wybierając w tym celu z górnego paska menu opcję Pobierz JPK KPiR.

Drukowanie Rejestrów VAT i generowanie JPK_VAT

Natomiast, aby wydrukować rejestry VAT, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY/ REJESTR ZAKUPU, wybrać miesiąc i rok oraz kliknąć na opcję DRUKUJ.

 dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

Wydruki zostaną zapisane w formacie PDF.

Z poziomu zakładki REJESTR SPRZEDAŻY/ REJESTR ZAKUPÓW, przedsiębiorca ma możliwość wygenerowania JPK_VAT. W tym celu należy z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ JPK_VAT.

Podpinanie dokumentów w KPiR oraz w Rejestrach VAT

W okresie zamkniętym, klient ma możliwość podpinania dokumentów bezpośrednio w ewidencjach. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Po najechaniu kursorem na wybrany wpis pojawi się po prawej stronie dodatkowa ikona sprzączka.PNGktórej wybranie spowoduje otworzenie się nowego okna w którym znajdują się dokumenty powiązane z wybranym wpisem. Aby dodać nowy dokument należy wybrać opcję Dodaj dokument.

dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

W kolejnym oknie system umożliwia dodanie dokumentów na trzy sposoby:

  • na podstawie szablonu,

  • na podstawie pliku,

  • URL - w tym przypadku dokumenty nie są przechowywane w systemie, dostęp do nich możliwy jest jedynie poprzez wprowadzony link.

 dostęp klienta do kpir i rejestrów vat

Analogicznie jak w przypadku KPiR, w okresie zamkniętym przedsiębiorca ma możliwość dodania dokumentów w rejestrach VAT. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY/REJESTR ZAKUPU. Po najechaniu kursorem na wybrany wpis pojawi się po prawej stronie dodatkowa ikona sprzączka.PNGktórej wybranie spowoduje otworzenie się nowego okna, w którym znajdują się dokumenty powiązane z wybranym wpisem. Aby przypiąć dokument należy z paska menu wybrać opcję Dodaj dokument.

 dostęp klienta do kpir i rejestrów vat