Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

W systemie mojebiuro24.pl aby usprawnić pracę pracownikom biura rachunkowego zostały prowadzone schematy księgowe między innymi takie jak: "Zakup tow. handlowych oraz materiałów podst." i "Koszty uboczne zakupu".

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych należy zaksięgować poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - ksiegowanie

Zakupiony towar/materiał wprowadzimy na dwa sposoby:

  1. poprzez zakładkę Stawki, gdzie należy wpisać podsumowane wartości dokumentu

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - zakładka stawki

  1. poprzez zakładkę Pozycje, wpisując oddzielnie wszystkie pozycje dokumentu, aktualizując tym samym katalog produktów (w pakiecie z Magazynem).

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - zakładka pozycje

Pozostałe dane uzupełniamy zgodnie z fakturą i zapisujemy.

Po zapisaniu wydatku zostanie on zaksięgowany w kolumnie 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - zakup towarów handlowych i materiałów oraz w przypadku czynnych podatników VAT również w Rejestrze VAT zakupu.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych z dodatkowym kosztem transportu

Przy zakupie towarów handlowych i materiałów podstawowych może wystąpić na fakturze dodatkowy wydatek dotyczący m.in. transportu, załadunku, wyładunku lub ubezpieczenia w drodze.

Księguje się go w tym samym oknie co towary lub materiały poprzez wprowadzenie drugiego (nowego) rodzaju wydatku KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych w systemie MB 24

Tak zaksięgowana faktura trafi do Rejestru zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów:

  • nr 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • nr 11 - Koszty uboczne zakupu.