Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

W systemie mojebiuro24.pl aby usprawnić pracę pracownikom biura rachunkowego zostały prowadzone schematy księgowe między innymi takie jak: "Zakup tow. handlowych oraz materiałów podst." i "Koszty uboczne zakupu".

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych należy zaksięgować poprzez zakładkę: WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Zakupiony towar/materiał wprowadzimy na dwa sposoby:

  1. poprzez zakładkę Stawki, gdzie należy wpisać podsumowane wartości dokumentu

zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

  1. poprzez zakładkę Pozycje, wpisując oddzielnie wszystkie pozycje dokumentu, aktualizując tym samym katalog produktów (w pakiecie z Magazynem).

zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Pozostałe dane uzupełniamy zgodnie z fakturą i zapisujemy.

Po zapisaniu wydatku zostanie on zaksięgowany w kolumnie 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - zakup towarów handlowych i materiałów oraz w przypadku czynnych podatników VAT również w Rejestrze VAT zakupu.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych z dodatkowym kosztem transportu

Przy zakupie towarów handlowych i materiałów podstawowych może wystąpić na fakturze dodatkowy wydatek dotyczący m.in. transportu, załadunku, wyładunku lub ubezpieczenia w drodze.

Księguje się go w tym samym oknie co towary lub materiały poprzez wprowadzenie drugiego (nowego) rodzaju wydatku KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych w systemie MB 24

Tak zaksięgowana faktura trafi do Rejestru zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów:

  • nr 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • nr 11 - Koszty uboczne zakupu.