Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

Wystawianie dowodów wewnętrznych

W celu wystawienia dowodu wewnętrznego kosztowego należy przejść do zakładki WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - dodaj pozycje

Pole SCHEMAT KSIĘGOWY umożliwia wybranie jednego z dostępnych schematów spośród:

  • koszty prowadzenia działalności,
  • zakup towarów handlowych.

Dodatkowo poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ można dodać kolejne pozycje. Opcjonalnie można zmienić również serię numeracji dokumentu.

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu w ewidencjach. Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - Inny

Automatyczne dowody wewnętrzne

Pracownicy biura mogą sobie ułatwić i znacznie usprawnić pracę dzięki automatycznemu zdefiniowaniu dowodów wewnętrznych.

W celu zdefiniowania automatycznego dowodu wewnętrznego należy przejść do zakładki: WYDATKI » WYDATKI » AUTOMATYCZNE » DODAJ DOWÓD AUTOMATYCZNY.

W oknie które się pojawi definiujemy:

  • nazwę - pod jaką ma się księgować,

  • metodę płatności - do wyboru: gotówkę, przelew, kompensatę, za pobraniem i kartę płatniczą,

  • dzień miesiąca - w jaki dzień miesiąca będzie wystawiane DW,

  • ważny od - data włącznie od której rozpocznie się proces automatycznego wystawiania DW,

  • serię - serię numeracji, o czym więcej w artykule: Wybór serii numeracji dokumentów,

  • schemat księgowy - do wyboru: koszty prowadzenia działalności (kol.13 KPIR) i zakup towarów handlowych (kol. 10 KPIR),

  • co ile miesięcy - co ile miesięcy będzie DW wystawiane,

  • ważny do - data włącznie do której będą wystawiane DW (pole te można pozostawić puste)

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki wystawianie automatyczne

Wpisujemy nazwę wydatku oraz jego wartość. Zapisujemy.

Tak, zaprogramowane DW będzie wystawiane i ujmowane w KPIR w  zgodnie z wprowadzonymi parametrami oraz będzie widoczne w zakładce WYDATKI »  WYDATKI lub EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Można je stamtąd wydrukować, poprzez zaznaczenie odpowiedniego DW i wybraniu z menu górnego DRUKUJ. Drukowanie DW możliwe jest również bezpośrednio podczas wystawiania dowodu w zakładce WYDATKI poprzez opcję “Zapisz i drukuj” lub też poprzez zaznaczenie wygenerowanego DW i wybraniu z menu górnego opcji DRUKUJ.

Jednakże modyfikacja możliwa jest wyłącznie dowodów wewnętrznych utworzonych ręcznie w zakładce WYDATKI » WYDATKI poprzez zaznaczenie DW i wybraniu z menu górnego MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Na wydruku przychodowego dowodu wewnętrznego pojawi się adnotacja o typie dowodu: Typ: Wydatek.