Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

Wystawianie dowodów wewnętrznych

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki wystawia się w zakładce WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Pole SCHEMAT KSIĘGOWY umożliwia wybranie jednego z dostępnych schematów spośród:

  • koszty prowadzenia działalności
  • zakup towarów handlowych 

Dodatkowo poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ można dodać kolejne pozycje.
Opcjonalnie można zmienić również serię numeracji dokumentu.

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu w ewidencjach.
Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Można je stamtąd wydrukować, poprzez zaznaczenie odpowiedniego DW i wybraniu z menu górnego DRUKUJ. Drukowanie DW możliwe jest również bezpośrednio podczas wystawiania dowodu w zakładce WYDATKI poprzez opcję “Zapisz i drukuj” lub też poprzez zaznaczenie wygenerowanego DW i wybraniu z menu górnego opcji DRUKUJ.

Jednakże modyfikacja możliwa jest wyłącznie w zakładce WYDATKI » WYDATKI poprzez zaznaczenie DW i wybraniu z menu górnego MODYFIKUJ.

Na wydruku przychodowego dowodu wewnętrznego pojawi się adnotacja o typie dowodu: Typ: Wydatek.