Wydatki nieksięgowane do ewidencji

W systemie mojebiuro24.pl mogą zostać zaksięgowane faktury, które chcemy aby widniały na liście wydatków, lecz nie mogą one być uwzględnione w ewidencjach. 

W tym celu księgowania należy dokonać w zakładce: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (bez VAT) i jako rodzaj wydatku wybrać WYDATKI NIEKSIĘGOWANE DO EWIDENCJI.

Wydatki nieksięgowane do ewidencji - rodzaj wydatku

Należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą zakupu i zapisać.

W ten sposób dodana do systemu faktura nie zostanie ujęta ani w rejestrze VAT zakupu ani w księdze przychodów i rozchodów.