Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

System mojebiuro24.pl na podstawie wprowadzanych danych o kontrahentach  tworzy informacje o kontrahencie, czyli katalog kontrahentów (CRM). Dzięki czemu wszystkie niezbędne informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu. W celu sprawdzenia, wprowadzenia czy zmodyfikowania informacji o danym kontrahencie należy wejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć na nazwę kontrahenta. Wówczas otworzy się okno w którym znajdują się zakładki:

Ogólne

Zakładka OGÓLNE przedstawia podstawowe dane kontrahenta, tj.:

  • pełna nazwa firmy,

  • nazwa skrócona,

  • NIP,

  • adres,

  • przysługujący rabat,

  • należności przeterminowane (w okresach do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat),

  • odsetki,

  • ilość przeterminowanych faktur,

  • średnie przeterminowanie.  

Informacje o kontrahencie w crm

Osoby

W zakładce OSOBY znajduje się spis osób, z którymi można się skontaktować w sprawach dotyczących danej firmy. Nowy kontakt można dodać poprzez kliknięcie na opcję DODAJ OSOBĘ.

 Informacje o kontrahencie - jak znaleźć?

Wydarzenia

Zakładka WYDARZENIA zawiera informacje o zdarzeniach dotyczących kontrahenta, np. rozmowie telefonicznej, mailu lub spotkaniu. Poprzez kliknięcie na DODAJ WPIS można utworzyć nowe wydarzenie.

 Informacje o kontrahencie - rzetelność

Terminy

Zakładka TERMINY zawiera kalendarz z informacjami o ważnych terminach przypisanych do tego kontrahenta, np. termin, w którym należy uregulować fakturę. Więcej w tym temacie w artykule: Terminarz.

Informacje o kontrahencie - jak zmodyfikować? 

Ważne terminy można dodać przez sekcję ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY i wybór opcji DODAJ TERMIN.

 

 Informacje o kontrahencie - analizy

 

Dokumenty

Zakładka DOKUMENTY zawiera spis dokumentów przypisanych do danego kontrahenta. Można je modyfikować, usuwać, drukować, przeglądać jak również wysłać. Aby dołączyć dokument do bazy, należy kliknąć na DODAJ DOKUMENT.

 Informacje o kontrahencie - wprowadzanie

Obroty

W zakładce OBROTY znajdują się wszystkie wystawione dla kontrahenta :

Informacje o kontrahencie - przypomnienia o płatnościach

 

W tej zakładce można również m.in. modyfikować, powielać, korygować, drukować, rozliczać i wysyłać wprowadzone dokumenty (nie wszystkich dokumentów to dotyczy, jak również niektóre dokumenty posiadają bardziej rozbudowane funkcje).

Dane o przepływach magazynowych

Zakładka MAGAZYN (dostępna tylko dla użytkowników z rozbudowanym magazynem) służy do dodawania, usuwania, modyfikowania, drukowania, wysyłania czy podglądania wystawionych dokumentów magazynowych - PZ i WZ.

 Informacje o kontrahencie - dane

Dodatkowo z poziomu tej zakładki możliwe jest wystawienie do oznaczonego dokumentu WZ lub PZ: faktury, wydatku, paragonu fiskalnego i niefiskalnego poprzez funkcję WYSTAW.

Płatności

W zakładce PŁATNOŚCI znajduje się spis wszystkich uregulowanych zobowiązań lub należności związanych z kontrahentem.

 Informacje o kontrahencie - jak wpisać dane?

Analizy

W zakładce ANALIZY można przeanalizować przychody i koszty wynikające z dokonanych transakcji z kontrahentem w ramach wybranej daty i sumowania.

 Informacje o kontrahencie - edytowanie danych

Zadania

Zakładka ZADANIA umożliwia tworzenie zadań odnoszących się do danego kontrahenta. Nowe zadanie dodaje się poprzez kliknięcie na DODAJ ZADANIE lub DODAJ ZADANIE CYKLICZNE (funkcja ta jest wykorzystywana do planowania zadań powtarzalnych).

 Informacje o kontrahencie i jego płatnościach