Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych

W systemie mojebiuro24.pl wydatki dotyczące mediów (np.: energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, wywozu nieczystości) należy zaksięgować według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Wprowadzanie kosztów za media i usługi telekomunikacyjne a KPIR

Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą zakupu.

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki - w dacie wystawienia faktury, natomiast do Rejestru zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) trafi zgodnie z wprowadzoną datą odbioru dokumentu.