JPK MAG czyli Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu

Od lipca 2018 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą magazyn będą jednocześnie zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK MAG zawierającego dane o prowadzonej gospodarce magazynowej. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać za pomocą informatycznego nośnika danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Co wchodzi w skład JPK MAG?

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Dzieli się na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM, gdzie każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,

  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

Plik JPK_MAG nie zawiera danych dotyczących dokumentów PW ze względu na strukturę opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Nie zawiera również z tego powodu cen brutto, wartości brutto i stawek VAT.

Jak wygenerować JPK MAG w systemie mojebiuro24.pl?

Aby wygenerować plik JPK MAG w systemie należy przejść do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, a następnie wybrać opcję Pobierz JPK MAG.

JPK MAG w systemie mojebiuro24.pl