JPK KPiR - Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi Przychodów i Rozchodów

Od lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK KPiR. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać za pomocą informatycznego nośnika danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Deklaracja JPK KPIR jest tworzona automatycznie do każdej wyliczonej w systemie zaliczki na podatek dochodowy. Można ją wygenerować z poziomu zakładki Deklaracje lub Ewidencje.

Jak pobrać JPK KPIR z zakładki Deklaracje?

Aby pobrać plik JPK KPIR z poziomu Deklaracje należy przejść przez zakładkę START » PODATEK DOCHODOWY i kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

Pobranie JPK KPIR a Ewidencje

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy należy kliknąć w opcję Pobierz JPK PKPiR, znajdującą się w górnym pasku menu.

Pobranie JPK KPIR z zakładki Deklaracje

Jak pobrać JPK KPIR z zakładki Ewidencje?

Aby wygenerować plik JPK KPIR z poziomu zakładki Ewidencje należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR, a następnie wybrać opcję z górnego menu Pobierz JPK PKPIR (przy wybranym okresie miesiąca).

Pobranie JPK KPIR z zakładki Ewidencje