E-deklaracje - masowe generowanie UPO

W systemie mojebiuro24.pl możliwe jest wysłanie e-deklaracji do urzędu skarbowego, przy których jeśli dotarły do urzędu skarbowego, pojawia się ikona zielonej koperty wraz z informacją, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

UPO dla deklaracji skarbowych

W celu zbiorczego pobierania urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji, czyli tzw. UPO należy przejść na konto biura rachunkowego i do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE » POBIERZ UPO.

Masowe generowanie UPO - Skarbowe

UPO dla deklaracji ZUS

Możemy również zbiorczo pobrać UPO deklaracji ZUS w zakładki: BIURO » DEKLARACJE » DEKLARACJE KLIENTÓW » ZUS » POBIERZ UPO.

Masowe generowanie UPO - ZUS

Zostanie pobrany katalog w którym znajduje się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML,
  • wizualizacja UPO w formacie PDF,

Pobrane UPO należy podpiąć pod odpowiednią deklarację.