Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Aby prawidłowo zaksięgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu w systemie mojebiuro24.pl w pierwszej kolejności należy upewnić się, że omawiany pojazd został wprowadzony do systemu.Jeśli pojazd nie został wprowadzony, należy go niezwłocznie wprowadzić odpowiednim dla danego rodzaju pojazdu schematem, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego jest coraz częściej stosowana wśród podatników, a co za tym idzie jest jednym z najczęściej księgowanych kosztów.

Wydatki poniesione z tytułu rat leasingowych lub najmu/dzierżawy należy wprowadzić poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego w systemie mojebiuro24.pl

W oknie wprowadzania wydatku dane uzupełniamy zgodnie z fakturą. Następnie wybieramy pojazd, którego dotyczy dany wydatek. Zapisujemy.

Tak zaksięgowany wydatek w przypadku czynnych podatników VAT trafi do Rejestru zakupu VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) oraz w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu, w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT).

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto. 

Więcej na temat leasingu samochodów osobowych w artykule: Leasing samochodu osobowego - kompendium wiedzy.