Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Aby prawidłowo zaksięgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu w systemie mojebiuro24.pl w pierwszej kolejności należy upewnić się, że omawiany pojazd został wprowadzony do systemu.

Jak wprowadzić do systemu pojazd z leasingu?

Aby wprowadzić do systemu pojazd finansowany leasingiem należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Następnie w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola oraz zdefiniować Sposób używania, Formę własności wybierając z listy opcję Leasing operacyjny i najem oraz w zależności od wartości pojazdu zaznaczyć lub odznaczyć opcję Wartość poniżej 150 tys. zł.

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego w systemie

Szczegółowe omówienie wprowadzania pojazdu do systemu zostało wyjaśnione w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego - czyli jak zaksięgować fakturę za ratę? 

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego jest coraz częściej stosowana wśród podatników, a co za tym idzie jest jednym z najczęściej księgowanych kosztów.

Wydatki poniesione z tytułu rat leasingowych lub najmu/dzierżawy należy wprowadzić poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego w systemie mojebiuro24.pl

W oknie wprowadzania wydatku należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i wybierać pojazd, którego dotyczy dany wydatek.

Tak zaksięgowany wydatek w przypadku czynnych podatników VAT trafi do rejestru zakupów VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) oraz do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu, w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT).

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto.W przypadku pojazdów w leasingu, których wartość początkowa przekracza 150 tys. zł i zostało to zdefiniowane przy dodawaniu pojazdu, raty za leasing będą ujmowane automatycznie w kwocie, w której przypada równowartość 150 tys. zł.Więcej na temat leasingu samochodów osobowych w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku