Drukowanie raportów kasowych

Aby było możliwe drukowanie raportów kasowych w systemie mojebiuro24.pl należy w pierwszej kolejności włączyć moduł KASA w zakładce: USTAWIENIA » FIRMA » INNE » KASA, gdzie należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY.

Drukowanie raportów kasowych - moduł kasowy

Następnie systematycznie rozliczamy wszystkie przychody i koszty, które zostały opłacone gotówką. Wystawiamy KP, KW czy zaliczki. Więcej na ten temat w artykule: Moduł kasowy - jak włączyć?

W momencie gdy zostaną wystawione dla danego okresu wszystkie dokumenty kasowe można wygenerować raport kasowy z danego dnia lub całego miesiąca w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » KASA » DRUKUJ RAPORT KASOWY.

Drukowanie raportów kasowych -generuj raport kasowy