Moduł kasowy - jak włączyć?

Moduł kasowy - jak włączyć?

W celu włączenia modułu KASA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » KASA i zaznaczyć okno WŁĄCZ MODUŁ KASOWYWażne!
Moduł KASA może włączyć sam klient na swoim koncie. Jednakże dokumenty kasowe może wystawiać tylko w okresie ze statusem OTWARTYM.

Moduł kasowy - ustawienie w mojebiuro24.pl

Utworzona zostanie kasa GŁÓWNA. Aby dodać stan kasy należy zaznaczyć okienko i kliknąć w opcję MODYFIKUJ.

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić stan początkowy gotówki w kasie.

Moduł kasowy - po co jest?

Uwaga!
Jeżeli nie zostanie wprowadzony stan kasy, nie będą możliwe rozliczenia gotówkowe.

W serwisie możliwe jest dodawanie wielu kas i definiowanie dla nich serii numeracji poprzez zakładkę NUMERACJA.

Domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.

 Moduł kasowy - do czego służy?

Przechodząc do zakładki: BIURO » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » STAN KASY, można kontrolować na bieżąco stan kasy.

 Moduł kasowy pokaże stan kasy

MODUŁ KASOWY dostępny jest tylko w pakietach: KSIĘGOWOŚĆ ONLINE lub KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN. Rozliczenia gotówkowe nie trafią do kasy jeżeli zostaną dodane przy użytkowaniu innego pakietu lub gdy moduł kasy jest wyłączony w ustawieniach.

Dokumenty kasowe - jak wystawić?

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po dokonaniu rozliczeń gotówkowych korzystając z funkcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania/wprowadzania faktury) lub ROZLICZ (przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie/wprowadzanie dokumentu).

Dokumenty można również sporządzać samodzielnie. W tym celu należy przejść do zakładki: BIURO » PŁATNOŚCI » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i wybrać odpowiedni dokument z listy:

  • KP - przyjęcie do kasy,

  • KW - wydanie z kasy,

  • wniosek o zaliczkę.

 Moduł kasowy - realizacja płatności

Do każdego dokumentu kasowego można przypisać wybranego kontrahenta, pracownika, właściciela, użytkownika jak również US i ZUS.

 Moduł kasowy i jego funkcje

Dokument kasowy można również powiązać z innym nierozliczonym wcześniej dokumentem. W polu ZA CO? należy wybrać źródło dokumentu kasowego. Na liście pojawią się tylko dokumenty połączone np. z danym kontrahentem.

Moduł kasowy - jak dodać dokument?

Ważne!
Wpisana kwota musi być różna od zera.

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

W systemie można wydrukować pojedynczy dokument kasowy, ale również raport z danego miesiąca lub dnia.

Aby wydrukować pojedynczy dokument należy w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » KASA  zaznaczyć dokument i skorzystać z funkcji DRUKUJ DOKUMENT KASOWY.

Moduł kasowy - jak włączyć?

Natomiast aby wydrukować raport kasowy należy kliknąć w opcję DRUKUJ RAPORT KASOWY i w pojawiającym się oknie wybrać okres za jaki ma być wydrukowany raport.

Moduł kasowy - dodawanie dokumentów 

Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.