Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Wystawianie dowodów wewnętrznych

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody wstawia się przechodząc do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW).

Pole SCHEMAT KSIĘGOWY umożliwia wybranie jednego z dostępnych schematów spośród:

  • pozostałe przychody 
  • odsetki bankowe 
  • noty odsetkowe 

Dodatkowo poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ można dodać kolejne pozycje.
Opcjonalnie można zmienić również serię numeracji dokumentu.

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu w ewidencjach.
Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Przy rozliczeniach na podstawie Ewidencji Przychodów dla dowodu wewnętrznego możliwe jest wybranie stawki ryczałtu.

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Można je stamtąd wydrukować, poprzez zaznaczenie odpowiedniego DW i wybraniu z menu górnego DRUKUJ. Drukowanie DW możliwe jest również bezpośrednio z zakładki INNE PRZYCHODY poprzez opcję “Zapisz i drukuj” lub też poprzez zaznaczenie wygenerowanego DW i wybraniu z menu górnego opcji DRUKUJ.

Jednakże modyfikacja możliwa jest wyłącznie w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY poprzez zaznaczenie DW i wybraniu z menu górnego MODYFIKUJ.

Na wydruku przychodowego dowodu wewnętrznego pojawi się adnotacja o typie dowodu: Typ: Przychód.