Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Wystawianie dowodów wewnętrznych

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody wstawia się przechodząc do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW).

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - schemat księgowy

Pole SCHEMAT KSIĘGOWY umożliwia wybranie jednego z dostępnych schematów spośród:

  • pozostałe przychody,
  • odsetki bankowe,
  • noty odsetkowe.

Dodatkowo poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ można dodać kolejne pozycje. Opcjonalnie można zmienić również serię numeracji dokumentu.

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu w ewidencjach. Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - inny

Przy rozliczeniach na podstawie Ewidencji Przychodów dla dowodu wewnętrznego możliwe jest wybranie stawki ryczałtu.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - stawka ryczałtu

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Można je stamtąd wydrukować, poprzez zaznaczenie odpowiedniego DW i wybraniu z menu górnego DRUKUJ. Drukowanie DW możliwe jest również bezpośrednio z zakładki INNE PRZYCHODY poprzez opcję “Zapisz i drukuj” lub też poprzez zaznaczenie wygenerowanego DW i wybraniu z menu górnego opcji DRUKUJ/GENERUJ » DRUKUJ.

dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Na wydruku przychodowego dowodu wewnętrznego pojawi się adnotacja o typie dowodu: Typ: Przychód.

Modyfikacja DW możliwa jest wyłącznie dla dowodów wewnętrznych utworzonych ręcznie w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY poprzez zaznaczenie DW i wybraniu z menu górnego MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

dowody wewnętrzne dokumentujące przychody