Ewidencje podatkowe

Księga Przychodów i Rozchodów w mojebiuro24.pl

Księga Przychodów i Rozchodów w mojebiuro24.pl jest nieodłącznym elementem użytkowników, w tym artykule można zapoznać się z funkcjami, skrótami oraz najważniejszymi elementami jakie są potrzebne podczas korzystania z tej zakładki. Zapraszamy do artykułu! czytaj dalej

Ewidencja przychodów w systemie mojebiuro24.pl

Ewidencja przychodów jest przeznaczona dla ryczałtowców. Użytkownicy w mojebiuro24.pl powinni zapoznać się z funkcjami, które umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po tej zakładce. Sprawdź jak dodawać wpis ręczny do ewidencji, czy jak wygenerować JPK EWP. czytaj dalej

Remanent śródroczny

Podatnicy mają obowiązek składania remanentów w określonych terminach, jak również na skutek różnych przyczyn przewidzianych w ustawie. Jak postąpić w przypadku remanentu śródrocznego? W jaki sposób wprowadzić go poprzez system mojebiuro24.pl? Sprawdź! czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPIR

Wydatki, które obejmuje ulga na działalność badawczo-rozwojową należy księgować w odpowiedniej kolumnie KPiR. System posiada wyodrębniony schemat księgowy, który ułatwia prawidłowe ujęcie kosztów na działalność B+R. Sprawdź, w jaki sposób go zastosować! czytaj dalej

Remanenty

Aby poprawnie wyliczyć podatek dochodowy w systemie mojebiuro24.pl, należy wprowadzić remanenty. Zarówno wartość remanentu końcowego, jak i początkowego automatycznie trafią do Księgi Przychodów i Rozchodów. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Kategorie artykułów