Wprowadzenie limitu urlopu wypoczynkowego na dany rok

Wprowadzenie limitu urlopu wypoczynkowego do systemu należy rozpocząć od ustalenia wymiaru urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu urlopowego czyli od obecnego i każdego poprzedniego zatrudnienia na umowę o pracę oraz od ukończonej szkoły i jest to:

  • 20 dni roboczych w wypadku, jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,

  • 26 dni roboczych, jeśli pracownik jest zatrudniony od 10 lub więcej lat.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 155  1 Kodeksu pracy, do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres należny z tytułu ukończenia szkoły:

  • nie więcej niż 3 lata - zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa

  • nie więcej niż 5 lat  - średnia szkoła zawodowa,

  • 5 lat - średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,

  • 4 lata  - średnia szkoła ogólnokształcąca,

  • 6 lat  - szkoła policealna

  • 8 lat - szkoła wyższa

Okresów nauki nie wolno sumować.

Według art. 155 § 2 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik w trakcie zatrudnienia uczęszcza do szkoły, to w zależności, co jest dla niego korzystniejsze, do jego stażu urlopowego wlicza się okres zatrudnienia, bądź okres nauki.

Wprowadzenie limitu urlopu wypoczynkowego

Aby w systemie wprowadzić przysługujący pracownikowi limit urlopu wypoczynkowego najpierw należy go obliczyć samodzielnie poza systemem. Wyliczony limit należy wprowadzić w zakładce KADRY » PRACOWNICY. Po wybraniu pracownika, któremu ma zostać wprowadzony limit urlopowy, należy przejść do części EWIDENCJA CZASU PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Wprowadzenie limitu urlopu wypoczynkowego w nieobecnościach

Co ważne, system nie sumuje urlopu pozostałego z roku poprzedniego z limitem na kolejny rok. Limit urlopowy należy wprowadzić oddzielnie na każdy rok.

Po wprowadzeniu limitu urlopowego na dany rok pojawi się okno z podsumowaniem dni urlopu wykorzystanego i pozostałego do wykorzystania.

Wprowadzenie limitu urlopu wypoczynkowego-okno z podsumowaniem