Serie i wygląd dokumentów

W systemie mojebiuro24.pl można spersonalizować wygląd dokumentów, dostosowując go do własnych potrzeb. Jak ustawić serie i wygląd dokumentów?

Szablony faktur

Obecnie w systemie do wyboru jest 9 wzorów szablonów faktur, a także istnieje możliwość stworzenia własnego.

Schematy można wybrać w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » SZABLONY.

Dostępne stałe szablony to: elegancki, prosty, gradient, gradient II, old school, elegancki mikro faktura, elegancki z drukiem przelewu, elegancki z opisem produktów oraz elegancki dla faktury uproszczonej.

W ustawieniach szablonów dodatkowo dostępne są trzy opcje:

  1. Określenie mienia i nazwiska wystawcy faktury;

  2. Wymuś pokazywanie typu faktury;

  3. Wymuś pokazywanie opisów "Oryginał"/"Kopia" - przedsiębiorcy nie mają obowiązku stosowania powyższych określeń na fakturach, jednak system przewiduje taką możliwość.

serie i wygląd dokumentów

W celu samodzielnego utworzenia własnego szablonu faktury wymagana jest podstawowa znajomość języków PHP i XML. Obecnie możliwe jest definiowanie szablonu 4 typów faktur: Faktura VAT, Faktura (bez VAT), Pro forma, Pro forma (bez VAT) oraz dwóch wariantów językowych - dokumentu w języku polskim i polsko-obcojęzycznym.

Szablony dodaje się w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » SZABLONY.

 serie i wygląd dokumentów

Ważne!
Nowe szablony do faktur sprzedaży biura rachunkowego może dodawać tylko szef biura rachunkowego. Natomiast szablony do faktur sprzedaży klientów biura może dodać szef biura oraz jego opiekun.

Logo firmy na fakturze

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » LOGO FIRMY istnieje możliwość wprowadzenia logo firmy, które będzie widoczne na fakturach (wg wzoru wybranego w szablonach faktur), a także na kopertach. To opcja idealna dla firm wchodzących na rynek, które za pomocą logo na fakturze staną się rozpoznawalne dla klientów.

Aby dodać logo firmy, należy wybrać w części Logo firmy opcję Załącz plik. W ten sam sposób można również dodać pieczątkę/podpis oraz obrazek dodatkowy.

serie i wygląd dokumentów

Logo do faktur sprzedaży biura rachunkowego może dodawać tylko szef biura rachunkowego. Natomiast logo do faktur sprzedaży klientów biura może dodać tylko sam przedsiębiorca.

Dodatkowy stały tekst na fakturach

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DODATKOWY STAŁY TEKST istnieje możliwość umieszczenia stałego tekstu (w trzech miejscach), który będzie widoczny na fakturach sprzedażowych. Tekst można zdefiniować w stopce, nagłówku faktury oraz dodać stałą, dodatkową informację.

W celu wprowadzenia tekstu w stopce lub nagłówku wystarczy wpisać go w puste pola i zatwierdzić.

serie i wygląd dokumentów

Aby dodać stałą, dodatkową informację na fakturze (ograniczenie do 512 znaków), należy wybrać DODAJ i wprowadzić własny tekst.

serie i wygląd dokumentów

Dodatkowy stały tekst do faktur sprzedaży biura rachunkowego może dodawać tylko szef biura rachunkowego. Natomiast dodatkowy stały tekst do faktur sprzedaży klientów biura może dodać tylko sam przedsiębiorca.

Szablony dokumentów

W systemie istnieje także możliwość ustawienia szablonów dokumentów innych niż faktury, np. rachunków do umów cywilnoprawnych. W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » INNE » WYDRUKI, dolna część okna SZABLONY DOKUMENTÓW, znajduje się pakiet szablonów używanych w serwisie. Szablony używane w systemie mojebiuro24.pl można modyfikować, w celu dostosowania ich do własnych wymogów i potrzeb.

 serie i wygląd dokumentów

Szablony dokumentów biura rachunkowego może dodawać tylko szef biura rachunkowego. Natomiast szablony dokumentów klientów biura może dodać tylko szef biura, opiekun lub kadrowa.

Wybór serii numeracji dokumentów

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI istnieje możliwość ustawienia własnej numeracji faktur sprzedażowych i innych dokumentów. Należy jednak pamiętać o określonych zasadach wpisywania informacji, dla poprawnego odczytania kodu przez program. Szczegóły ustanowienia własnej serii numeracji opisuje artykuły: Wybór serii numeracji dokumentów

serie i wygląd dokumentów

Dla celów porządkowych przydatna jest opcja Sprawdzania poprawności numeracji faktur i blokady modyfikacji numeru - po jej zaznaczeniu system automatycznie kontroluje chronologię i poprawność numeracji.

Wybór serii numeracji dokumentów biura rachunkowego mogą dodawać wszyscy pracownicy biura rachunkowego. Natomiast wybór serii numeracji dokumentów klientów biura może dodać sam przedsiębiorca lub pracownicy biura.