Zamówienia

W zakładce ZAMÓWIENIA istnieje możliwość generowania zamówień oraz przyjęć towarów, jeśli występują ich braki, stany zerowe lub stany poniżej minimalnego w magazynie.

Funkcja ZAMÓWNIENIA dostępna jest tylko w pakietach z rozbudowanym magazynem. A klient biura może je wystawiać tylko w okresie OTWARTYM lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA.

Dodawanie zamówienia

W celu dodania zamówienia należy przejść do zakładki MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ » DODAJ ZAMÓWIENIE.

Zamówienia - jak zrealizować?

W oknie dodawania nowego dokumentu ZD należy uzupełnić dane dostawcy,  informacje o towarze oraz dodatkowo istnieje możliwość zmiany waluty.

 Zamówienia - jak utworzyć?

Po zapisaniu zamówienie będzie miało status NIEZREALIZOWANE. Status ulegnie zmianie na ZREALIZOWANE dopiero w momencie dodania dokumentu PZ oraz w stanach magazynowych zwiększy się ilość produktu.

Dodawanie automatycznie zamówienia

W sytuacji gdy do danych produktów mamy zdefiniowaną ilość minimalną i bezpieczną możemy wygenerować automatyczne zamówienie. Pozwala ono na wystawienie zamówień które będzie zawierać wszystkie produkty, które system uznał na podstawie wprowadzonych danych, że należy uzupełnić. Aby wygenerować takie zamówienia należy przejść do zakładki: MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ » WYGENERUJ AUTOMATYCZNIE ZAMÓWIENIA.

 Zamówienia - automatyczna realizacj

Po zapisaniu zamówienie będzie miało status NIEZREALIZOWANE. Status ulegnie zmianie na ZREALIZOWANE dopiero w momencie dodania dokumentu PZ oraz w stanach magazynowych zwiększy się ilość produktu.

Jeśli w magazynie nie występują braki to przy próbie generowania automatycznego zamówienia wyświetli się komunikat informujący o tym, że nie występują produkty, które powinny zostać uzupełnione.

Zamówienia - dodatkowe funkcje

Wygenerowane zamówienie można wydrukować, usunąć, wysłać, dodać do niego wydatek, wystawić dokument WZ, a także zmodyfikować. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie danego zamówienia oraz wybranie z górnego menu właściwej opcji.

Dodatkowo za pomocą funkcji POWIEL dokonuje się powielenia zamówień, jest to wyjątkowo przydatne przy częstym zamawianiu tego samego towaru od stałego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć dokument oraz z górnego menu wybrać opcję POWIEL.

 Zamówienia w mojebiuro24.pl

Po zapisaniu zamówienie będzie miało status NIEZREALIZOWANE. Status ulegnie zmianie na ZREALIZOWANE dopiero w momencie dodania dokumentu PZ oraz w stanach magazynowych zwiększy się ilość produktu.