Metoda kasowa w ewidencji wydatków

Użytkownicy mojebiuro24.pl  mają możliwość skorzystać z opcji Metoda kasowa w VAT, dzięki której wydatki trafią do rejestru sprzedaży i zakupu VAT w dacie ich opłacenia.

Włączenie opcji Metoda kasowa

W celu rozliczania podatku VAT metodą kasową, należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » FIRMA» PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć opcję METODA KASOWA.

    Metoda kasowa przy księgowaniu przychodów

Metoda kasowa przy księgowaniu wydatków

Jeśli klient nie rozlicza kosztów za pomocą metody kasowej i otrzymał fakturę zakupu z taką adnotacją to trzeba zastosować odpowiednią opcję z poziomu księgowania danego wydatku. W celu wprowadzenia faktury zakupu z adnotacją metoda kasowa, należy wejść w zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT, w oknie modyfikacji po wprowadzeniu podstawowych danych z dokumentu, należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie trzeba zaznaczyć opcję METODA KASOWA.

  Metoda kasowa przy księgowaniu wydatków

Zapisany wydatek po pojawieniu się na liście wydatków jest wyróżniony ikoną i opisem: Wydatek księgowany do rejestru VAT metodą kasową.

W przypadku, gdy klient rozlicza się Metodą kasową ta opcja jest zachowana domyślnie i nie nie trzeba niczego dodatkowo zaznaczać księgując wydatki.

Przy wydatku, który rozliczany jest metodą kasową VAT pojawi się w zakładce  WYDATKI symbol dolara.

 Metoda kasowa przy wystawianiu faktury VAT

Metoda kasowa przy księgowaniu przychodów

W przypadku, gdy klient rozlicza VAT metodą kasową która została zaznaczona w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT i wystawia dokumenty sprzedaży poza systemem może wprowadzić taki przychód przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Po wprowadzeniu dokumentu pojawi się on w Rejestrze sprzedaży VAT w momencie jego opłacenia.

Metoda kasowa a sprzedaż 

Metoda kasowa przy wystawianiu faktury VAT

W celu wystawienia dokumentu sprzedaży który rozliczony zostanie metodą kasową, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Po wystawieniu taki przychód traf do Rejestru sprzedaży VAT w momencie jego rozliczenia.

 Metoda kasowa - opcja w mojebiuro24.pl