Jednolity Plik Kontrolny dla faktur - JPK FA

Od lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK FA. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać w postaci jednolitego pliku kontrolnego przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych np. pen drive, płyta cd.

Struktura JPK FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży i generowana jest w określonym układzie i formacie (schemacie XML) ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

Aby pobrać plik JPK FA należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » POBIERZ JPK FA

Jpk fa na podstawie wprowadzonych faktur

Ważne!

Struktura JPK FA zawiera również dane o fakturach korygujących oraz jako, że przepisy nie są jednoznaczne w tej kwestii, dla celów bezpieczeństwa, wykazywane są również wystawiane faktury do paragonu.

Więcej w temacie JPK FA w artykule: JPK_FA - czyli jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego