JPK FA - Jednolity Plik Kontrolny dla faktur

Od lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK FA. Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać w postaci jednolitego pliku kontrolnego przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych np. pen drive, płyta cd.

Jak pobrać plik JPK FA?

Struktura JPK FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży i generowana jest w określonym układzie i formacie (schemacie XML) ustalonym przez Ministerstwo Finansów.

Aby pobrać plik JPK FA należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » JPK FA

JPK FA - jak wygenerować w systemie?

Ważne!
Struktura JPK FA zawiera również dane o fakturach korygujących oraz jako, że przepisy nie są jednoznaczne w tej kwestii, dla celów bezpieczeństwa, wykazywane są również wystawiane faktury do paragonu.
Więcej w temacie JPK FA w artykule: JPK_FA - czyli jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego