Ewidencja wyposażenia - jak wprowadzić do systemu

W systemie mojebiuro24.pl wyposażenie wprowadza się w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA WYPOSAŻENIA » DODAJ WYPOSAŻENIE.

Ewidencja wyposażenia -rejestr w mojebiuro24.pl

Tak wprowadzone wyposażenie zostanie tylko ujęte w kartotece wyposażenia.Uwaga!
Zakupione wyposażenie należy nie wprowadzać poprzez zakładkę EWIDENCJĘ, a poprzez WYDATKI. Więcej w artykule Zakup wyposażenia.

Dodane wyposażenie w kartotece wyposażenia można zmodyfikować, usunąć, sprzedać, zlikwidować oraz wydrukować kartotekę wyposażenia.

SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA

Aby sprzedać wyposażenie należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA WYPOSAŻENIA, zaznaczyć dane wyposażenie, które chcemy sprzedać i z górnego menu korzystamy z funkcji SPRZEDAŻ.

Ewidencja wyposażenia - jak dodać wpis?

Wówczas pojawi się okno do wystawienia faktury sprzedaży.

Ewidencja wyposażenia na podstawie faktury VAT

Po zapisaniu, dokument trafi do kolumny 8 KPiR - Pozostałe przychody oraz do rejestru VAT sprzedaży ( w przypadku czynnych podatników VAT).

LIKWIDACJA WYPOSAŻENIA

Aby ewidencja wyposażenia lub jeden z jej składników został zlikwidowany należy przejść do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA WYPOSAŻENIA, zaznaczyć dane wyposażenie i z górnego menu wybrać opcję LIKWIDACJA. Pojawi się okno do protokołu likwidacji, w którym należy uzupełnić wszystkie pola.

Ewidencja wyposażenia - czy można zlikwidować?