Ewidencja przychodów w systemie mojebiuro24.pl

Ewidencja Przychodów

Przechodząc do zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW użytkownik ma możliwość podglądu zestawienia dokumentów wprowadzonych przez zakładkę PRZYCHODY oraz bezpośrednim wpisem do ewidencji z podziałem na odpowiednie stawki ryczałtu.

ewidencja przychodów

Dodawanie Wpisu do Ewidencji Przychodów

Aby wprowadzić ręcznie wpis do ewidencji przychodów, należy kolejno wejść w zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS. Po pojawieniu się okna dodawania wpisu użytkownik będzie musiał uzupełnić odpowiednie dane dotyczących wpisu do ewidencji. 

ewidencja przychodów

Uwaga!

W zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW możliwe jest powielanie oraz usunięcie wyłącznie wpisów dodanych ręcznie, bezpośrednio do ewidencji.

Podział listy na wpisy ręczne w Ewidencji

W celu wyróżnienia tylko tych wpisów, które zostały dodane bezpośrednio w ewidencji przychodów, użytkownik powinien nacisnąć znak , który umożliwi automatycznie zaznaczenie żądanych dokumentów na liście. Aby na liście widoczne były wyłącznie spisy dodane ręcznie należy wybrać opcję POKAŻ.

ewidencja przychodów

Powielanie wpisów w ewidencji

Jeśli istnieje potrzeba dodania kilku podobnych wpisów w ewidencji przychodów można zastosować opcję POWIEL.

ewidencja przychodów

Dodawanie załączników do wpisu

W zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW możliwe jest podpięcie dokumentu do wpisów znajdujących się na liście. W tym celu należy najechać kursorem na kolumnę RAZEM w wierszu danego dokumentu i wybrać symbol . Dzięki temu, pojawi się nowe okno w którym możliwe jest podpięcie dokumentu.

Możliwe opcje dołączenia pliku:

  • na podstawie szablonu,

  • na podstawie pliku,

  • na podstawie adresu URL

ewidencja przychodów 

Drukowanie Ewidencji

Na koniec okresu można wydrukować ewidencję przychodów za pomocą EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DRUKUJ.

 ewidencja przychodów

Jednolity Plik Kontrolny Ewidencji Przychodów

W celu wygenerowania JPK EWP należy przejść do zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » POBIERZ JPK EWP

 ewidencja przychodów