Drukarka fiskalna

System mojebiuro24.pl jest zintegrowany z wieloma drukarkami fiskalnymi. Po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania użytkownik może wystawiać paragony fiskalne bezpośrednio z systemu.

Zakupu licencji można dokonać wyłącznie z poziomu przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe nie może przedłużać licencji klientów.

Drukarki zintergowane z systemem mojebiuro24.pl

Aby móc wystawiać paragony potrzebna jest między innymi odpowiednia drukarka fiskalna. Poniżej przedstawiona została lista drukarek zintegrowanych z systemem:  

  • Elzab: D10 (jedyna drukarka, która nie wymaga dodatkowego oprogramowania Fiskalizator)

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon;

  • Innova: Profit;

  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy);

  • Torell: Duo Pro;

Dodatkowo użytkownik musi posiadać:

  • opłacony pakiet,

  • oprogramowanie FISKALIZATOR (drukarka Elzab D10 nie wymaga tegoż oprogramowania).

Licencja programu Fiskalizator - jak zakupić?

W celu zakupienia licencji należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki: USTAWIENIA » PANEL » INNE » DRUKARKI FISKALNE » FISKALIZATOR. Następnie kliknąć w opcję ZAKUP LICENCJĘ.

Drukarka fiskalna - jak zakupić licencję?

W wyświetlonym oknie należy wybrać okres, na jaki będzie wykupiona licencja i wykonać przelew na określoną kwotę. Należy zwrócić szczególną uwagę na tytuł przelewu, ponieważ od niego zależy, do jakiego konta zostanie przypisana licencja.

Po zaksięgowaniu przez bank przelewu w zakładce: USTAWIENIA » PANEL » INNE » DRUKARKI FISKALNE » FISKALIZATOR pojawi się informacja zawierająca unikalny identyfikator oraz klucz do programu FISKALIZATOR.

 Drukarka fiskalna - zakup licencji

Po otrzymaniu identyfikatora i klucza dostępu należy podłączyć drukarkę do komputera i pozostawić włączoną. W kolejnym kroku wymaga się zainstalowania oprogramowania FISKALIZATOR oraz jego integracji z drukarką i zakupioną wcześniej licencją.

Drukarka fiskalna - konfiguracja z komputerem

Konfigurację należy rozpocząć od pobrania programu FISKALIZATOR. W tym celu należy w zakładce USTAWIENIA » PAMEL » INNE » DRUKARKI FISKALNE » FISKALIZATOR skorzystać z opcji POBIERZ PROGRAM.

 Drukarka fiskalna - jak pobrać?

Plik z programem do instalacji FISKALIZATORA pobierze się dysk komputera. Należy go odtworzyć z uprawnieniami administratora systemu (kliknąć na plik prawym przyciskiem myszy i wybrać “Uruchom jako administrator”). Wówczas instalacja powinna przejść pomyślnie.

Jeśli przy instalowaniu oprogramowania pojawi się poniższy błąd:

 Drukarka fiskalna - jak dodać?

 

należy pobrać dodatkowe oprogramowanie Microsoft .NET Framework 3.5 klikając w link: https://www.microsoft.com/pl-pl/download/confirmation.aspx?id=21. Po zainstalowaniu system powinien poprawnie zainstalować program.

W sytuacji gdy przy otwieraniu pliku instalacyjnego pojawi się inny problem uniemożliwiający instalację fiskalizatora niż pokazany na wyżej załączonym screenie należy, na czas instalacji Fiskalizatora, wyłączyć oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze. 

Uruchamiając program po raz pierwszy pojawi się okno, w którym należy zweryfikować poprawność danych (dotyczących identyfikatora i klucza dostępu) klikając w opcję SPRAWDŹ LICENCJĘ.

 Drukarka fiskalna - brak danych

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie będzie można przejść do kolejnego kroku.

 Drukarka fiskalna - identyfikator i klucz

Następnie należy zdefiniować stawki podatku VAT, które będą pojawiały się na paragonach. Istnieje również możliwość dodania stawki “ZW”.

Drukarka fiskalna - jak podłączyć?

W kolejnym etapie należy wybrać właściwą drukarkę fiskalną oraz port, do którego została podłączona. Jeżeli czynności zostały wykonane poprawnie, należy kliknąć w przycisk TESTUJ POŁĄCZENIE Z DRUKARKĄ. Dodatkowo system zaleci wydrukowanie testowego paragonu fiskalnego za 1 gr.

Drukarka fiskalna - kreator konfiguracji

W ostatnim kroku niezwykle istotne są pola:

  • IP - należy wybrać odpowiedni IP drukarki korzystając z przycisku WYKRYJ IP DRUKARKI. W przypadku, gdy drukarka fiskalna będzie użytkowana tylko na jednym komputerze należy wybrać ZALECANY ADRES IP, natomiast chcąc użytkować ją na wielu komputerach - ADRES IP SIECI LOKALNEJ.

  • port - należy uzupełnić port (po uruchomieniu Menedżera urządzeń systemu Windows należy odszukać drukarkę fiskalną, przy której podany jest numer portu COM)

  • klucz uwierzytelniający - należy skopiować i skorzystać z opcji DALEJ. Ostatnie okno można zamknąć (nie jest ono konieczne do prawidłowego drukowania paragonów, pokazuje jedynie status drukarki).

Drukarka fiskalna - dla kogo?

Konfiguracja drukarki z systemem mojebiuro.pl

Aby skonfigurować drukarkę z systemem mojebiuro.pl należy zalogować się na konto i przejść do zakładki USTAWIENIA » PANEL » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE, gdzie należy wybrać opcję DODAJ.

 Drukarka fiskalna - konfiguracja z komputerem

W pojawiającym się oknie należy wprowadzić NAZWĘ DRUKARKI, KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY oraz ADRES SERWERA (adres IP i port). Po zapisaniu drukarka zostanie zintegrowana z komputerem.

Aby wydrukować paragon fiskalny należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Drukarka fiskalna - drukowania paaragonu

Istnieje możliwość dodania kilku drukarek. System w takiej sytuacji będzie pytał na jakiej drukarce wydrukować paragon.