Zakup pojazdu osobowego

Zakup pojazdu osobowego w systemie mojebiuro24.pl można wprowadzić na dwa sposoby w zależności od rodzaju otrzymanego dokumentu.

  • Zakup udokumentowany fakturą VAT należy wprowadzić korzystając z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO.

  • Natomiast jeżeli podatnik posiada umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT marżę, fakturę bez VAT bądź rachunek należy wprowadzić za pomocą zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Zakup pojazdu osobowego czyli jak go ująć w ewidencjach

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola dotyczące faktury oraz dane dotyczące zakupionego samochodu osobowego. Pola KATEGORIA (KŚT), METODA AMORTYZACJI i STAWKA, zostaną uzupełnione przez system automatycznie, przy czym można je zmodyfikować.

Zakup pojazdu osobowego - jakie odliczenie VAT?

Po zapisaniu danych w przypadku czynnych podatników VAT pojawi się okno z wyborem odliczenia podatku VAT:

  • POJAZD WYKORZYSTYWANY WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 100% podatku VAT,

  • POJAZD WYKORZYSTYWANY DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRYWATNIE - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 50% podatku VAT

Zakup pojazdu osobowego - stan licznika
 

W sytuacji gdy wybierzemy 100% odliczenia podatku VAT wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika i datę pomiaru.

W przypadku wyboru definicji POJAZD WYKORZYSTYWANY WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ konieczne jest zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26, stworzenie regulaminu wykorzystywania pojazdu oraz prowadzenie kilometrówki dla celów VAT.

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i w ewidencji pojazdów, znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY i zostanie automatycznie wygenerowany dokument OT, który można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy odszukać środek trwały, kliknąć w jego nazwę i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Tak zaksięgowany wydatek w przypadku czynnych podatników VAT trafi do Rejestru zakupu VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) oraz w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki będą ujmowane odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu, w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT).

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto w postaci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.

Plan amortyzacji można sprawdzić w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w jego nazwę kursorem myszki i w pojawiającym się oknie wyświetlony zostanie PLAN AMORTYZACJI.

Zakup pojazdu osobowego - plan amortyzacji