Zakup pojazdu ciężarowego

Zakup pojazdu ciężarowego w systemie mojebiuro24.pl można wprowadzić na dwa sposoby w zależności od rodzaju otrzymanego dokumentu.

  • Zakup udokumentowany fakturą VAT należy wprowadzić korzystając z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

  • Natomiast jeżeli klient biura posiada umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT marżę, fakturę bez VAT bądź rachunek należy wprowadzić za pomocą zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

Zakup pojazdu ciężarowego a ewidencjonowanie wydatku

W pojawiającym się oknie uzupełniamy dane zgodnie z dokumentem. Następnie u dołu uzupełniamy pola dotyczące zakupionego samochodu ciężarowego. Pola KATEGORIA (KŚT), METODA AMORTYZACJI i STAWKA, zostaną uzupełnione przez system automatycznie, przy czym można je zmodyfikować.

Zakup pojazdu ciężarowego wykorzystywanego do działalności - wybór odliczenia VAT

Po zapisaniu danych w przypadku czynnych podatników VAT system poprosi o wybór przeznaczenia pojazdu, który przypisze do danego pojazdu wskazane prawo do odliczenia podatku VAT (100% lub 50%).

W przypadku wyboru:

  • POJAZDY UZNAWANE ZA CIĘŻAROWE - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 100% podatku VAT,

  • POJAZDY SAMOCHODOWE PONIŻEJ 3,5 TONY - pojawi się 2 okno, w którym należy wskazać w jakie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT (50% lub 100%).

Zakup pojazdu ciężarowego - księgowanie

W drugim oknie jeśli wybierzemy:

  • POJAZD WYKORZYSTYWANY WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 100% podatku VAT oraz wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika i datę pomiaru.

  • POJAZD WYKORZYSTYWANY DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRYWATNIE - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 50% podatku VAT

Zakup pojazdu ciężarowego - dodawanie stanu licznika

Uwaga!
W przypadku wyboru definicji POJAZDY SAMOCHODOWE PONIŻEJ 3,5 TONY » POJAZD WYKORZYSTYWANY WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ konieczne jest zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26, stworzenie regulaminu wykorzystywania pojazdu oraz prowadzenie kilometrówki dla celów VAT.

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i w ewidencji pojazdów, znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY i zostanie automatycznie wygenerowany dokument OT, który można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Tak zaksięgowany wydatek w przypadku czynnych podatników VAT trafi do Rejestru zakupu VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) oraz w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki będą ujmowane odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu, w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT).

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto w postaci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.

Plan amortyzacji można zobaczyć w zakładce EWIDENCJA » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę pojazdu i w pojawiającym się oknie zostanie wyświetlony PLAN AMORTYZACJI.

Zakup pojazdu ciężarowego - amortyzacja