Program zgodny z wymogami ODO

Bezpieczeństwo danych osobowych

System działa zgodnie z wymogami jakie stawiają ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze określające wymogi dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Dbając o bezpieczeńswo wfirma.pl umożliwia:

  1. szyfrowaną transmisję danych,
  2. zabezpieczenie dostępu do systemu hasłem co najmniej 8 znakowym, które może ulegać zmianie co 30 dni,
  3. tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanej na serwerze znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gosporadczego,
  4. formalne powierzenie przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy,
  5. kontrolę zapisów dzięki automatycznemu odnotowywaniu informacji o tym jakie dane i przez kogo zostały wprowadzone do systemu.

Raporty ODO

Ponadto program daje możliwość użytkownikom serwisu sporządzenia i wydrukowania dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w wfirma.pl, raportu ODO zawierającego informacje dotyczące:

  1. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu administratora danych oraz ich treści,
  2. identyfikatora użytkownika wprowadzającego te dane,
  3. źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą,
  4. odbiorców danych, którym dane osobowe zostały udostępnione,
  5. sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.