Pliki cookies - najważniejsze informacje

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis wfirma.pl na który składa się przede wszystkim:

jest Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771.

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Web INnovative Software Sp. z o.o. zwanych dalej Stronami Internetowymi.

CZYM SĄ PLIKI "COOKIES"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW "COOKIES"?

Pliki "cookies" używane są do zalogowania użytkownika (przechowywania informacji o sesji) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Stron Internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, np. przydatne do oceny skuteczności danego kanału pozyskiwania klientów,

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 5. związane z programem partnerskim.

INNE NARZĘDZIA

Local storage - cel:

 • pliki podobne do cookies, umożliwiające zbieranie zanonimizowanych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, np. konfiguracja sidebara czy pozycji w tabelach.

Google Tag Manager wraz z Google Analytics - cel:

 • monitorowanie ogóle ruchu na naszych stronach WWW;

 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów.

Google Plus i Facebook - Widget - cel:

 • integracja z portalem społecznościom.

CZY PLIKI "COOKIES" ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie wykorzystuje.

GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi.

 2. Uzasadniony interes administratora danych.

USUWANIE PLIKÓW "COOKIES"

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.