Aktualizacje systemu

Aktualizacje systemu związane są w głównej mierze z dodawaniem nowych funkcji lub dostosowaniem systemu do zmian w przepisach. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie aktualizacje systemu dokonywane są automatycznie.

Dzięki wdrożonej procedurze ISO 9001 posiadamy zbiór procedur obejmujący etapy planowania, programowania, testowania oraz akceptacji i wdrożeniu zmian. Informacje o planowanej aktualizacji umieszczane są wewnątrz systemu, a także na forum kilka dni przed wdrożeniem.

Użytkownik ma możliwość na bieżąco śledzić zmiany wdrażane wraz z kolejnymi aktualizacjami systemu. Najważniejsze zmiany wchodzące w każdej wdrażanej aktualizacji dostępne są po zalogowaniu w zakładce USTAWIENIA » moduł AKTUALIZACJA WFIRMA.PL.

aktualizacje systemu