Windykacja

2017-11-22

Windykacja

Wierzytelności - umorzenie i naliczenie odsetek

Umorzenie lub naliczenie odsetek jest dostępne wówczas, gdy kontrahent opłacił fakturę sprzedaży po terminie. Użytkownik w systemie mojebiuro24.pl ma wówczas możliwość wygenerować odsetki za zwłokę lub je umorzyć. Sprawdź jak można to zrobić! czytaj dalej
2017-11-21

Windykacja

Nota odsetkowa - jak wystawić?

Jeśli kontrahent zapłacił za dokument sprzedaży z opóźnieniem, to użytkownik w systemie mojebiuro24.pl ma możliwość skorzystać z opcji NOTA ODSETKOWA i może automatycznie wyliczyć odsetki za niedotrzymanie terminu płatności. Sprawdź jak można to zrobić! czytaj dalej
2017-11-20

Windykacja

Jak wysłać wezwanie do zapłaty w mojebiuro24.pl?

Wezwanie do zapłaty z systemu mojebiuro24.pl można wysłać w łatwy sposób bezpośrednio do kontrahenta. Dzięki opcji "Wysyłka wezwania do zapłaty" użytkownik ma wiele możliwości dostarczenia informacji do dłużnika. Instrukcję znajdziesz w artykule. czytaj dalej
2017-11-20

Windykacja

Sprawdzenie kontrahenta w bazie długi.info

Użytkownik w systemie mojebiuro24.pl może skorzystać z opcji "sprawdzenie kontrahenta" w bazie dłużników dlugi.info. Dzięki temu może kontrolować jego długi, a także upewnić się, że współpraca z nim będzie bezpieczna. Sprawdź jak korzystać z opcji! czytaj dalej
2017-11-14

Windykacja

Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek

W sytuacji gdy kontrahent sporadycznie nie reguluje zobowiązań może być przydatne zbiorcze wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek. Pozwoli ono na ściągnięcie naszych należności, jak również nałożenie kary w formie odsetek. Sprawdź, jak je wygenerować! czytaj dalej
2017-11-13

Windykacja

Wezwanie do zapłaty

Użytkownik może wygenerować wezwanie do zapłaty a następnie wysłać je do kontrahenta bezpośrednio z systemu. Możliwe jest również naliczenie odsetek do generowanych wezwań oraz zbiorcze generowanie pism z wezwaniem do zapłaty. Sprawdź, jak tego dokonać! czytaj dalej
2017-09-18

Windykacja

Przypomnienie o braku płatności

W przypadku nieotrzymania płatności za wystawioną fakturę system umożliwia wysyłkę przypomnienia o braku płatności za pomocą SMS lub drogą mailową. Sprawdź, jak przygotować przypomnienie o braku płatności oraz jak dokonać jego wysyłki. czytaj dalej