Księgowanie przychodów

Metoda kasowa w przychodach

Dość często przedsiębiorcy posiadający status "małego podatnika" decydują się na rozliczenie VAT-u metodą kasową w sytuacji gdy nie otrzymują swoich należności w wyznaczonym uprzednio terminie. Dowiedz się, w jaki sposób działa metoda kasowa w systemie! czytaj dalej

Moduł kasowy - jak włączyć?

Włączony moduł kasowy umożliwia przedsiębiorcy na regulowanie należności gotówkowych, modyfikowania ich, wystawiania dokumentów kasowych oraz pozwala na bieżące kontrolowanie stanu gotówki w kasie. czytaj dalej

Księgowanie korekty wystawionej z powodu błędu rachunkowego

Rozliczanie faktur korygujących na bieżąco nie będzie miało zastosowania, jeśli powodem ich sporządzenia będzie błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Sprawdź, jak wygląda księgowanie korekty wystawionej z powodu błędu rachunkowego w systemie! czytaj dalej

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Przedsiębiorcy wystawiający faktury poza systemem mojebiuro24.pl mają obowiązek ujęcia sprzedaży w odpowiednich ewidencjach w celu obliczenia zobowiązań podatkowych. Dowiedz się, jak powinno wyglądać księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji! czytaj dalej

Faktury z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia

Czy wiesz, kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w dacie wystawienia faktury i jak wystawić taki dokument w systemie? Dowiedz się, jak zastosować odpowiedni schemat księgowy, aby prawidłowo wykazać przychód w KPIR oraz Rejestrze sprzedaży VAT! czytaj dalej

Faktura za opinię biegłego sądowego

System pozwala na wystawienie faktury za wydanie opinii biegłego sądowego w oparciu o obowiązujące przepisy. Zastosowanie odpowiedniego schematu Faktura za opinię biegłego sądowego pozwala automatycznie zaksięgować operację w prawidłowy sposób. Sprawdź! czytaj dalej

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Niektóre przychody mogą być dokumentowane przy pomocy dowodów wewnętrznych. Czy wiesz, jak wystawić i wydrukować w systemie mojebiuro24.pl dowody wewnętrzne? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Kategorie artykułów