Ewidencje

Import kilometrówki

W systemie możliwy jest import kilometrówki. Oznacza to, że na podstawie pliku w do systemu mojebiuro24.pl można w formacie CSV zaimportować dane kilometrówki z innego systemu. Jednakże, ważne jest by spełnione zostały pewne warunki przesyłania danych. czytaj dalej

Ewidencja wyposażenia - jak wprowadzić do systemu

Ewidencja wyposażenia to rzeczowe składniki majątku trwałego w firmie, wykorzystywane poniżej jednego roku, których wartość początkowa przekracza 1 500 zł. Wyposażenie spełniające te warunki należy ująć w kartotece znajdującej się w zakładce EWIDENCJE. czytaj dalej

Księga Przychodów i Rozchodów w mojebiuro24.pl

Księga Przychodów i Rozchodów w mojebiuro24.pl jest nieodłącznym elementem użytkowników, w tym artykule można zapoznać się z funkcjami, skrótami oraz najważniejszymi elementami jakie są potrzebne podczas korzystania z tej zakładki. Zapraszamy do artykułu! czytaj dalej

Ewidencja przychodów w systemie mojebiuro24.pl

Ewidencja przychodów jest przeznaczona dla ryczałtowców. Użytkownicy w mojebiuro24.pl powinni zapoznać się z funkcjami, które umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po tej zakładce. Sprawdź jak dodawać wpis ręczny do ewidencji, czy jak wygenerować JPK EWP. czytaj dalej
2017-11-29

Rejestry VAT

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć

Podatników którzy np. zdecydowali się na powrót do zwolnienia z podatku VAT, w niektórych przypadkach obowiązuje korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Sprawdź, jak wprowadzić korektę aby została wykazana w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT! czytaj dalej
2017-11-29

Rejestry VAT

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych

W określonych przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są do skorygowania podatku VAT który związany jest z zakupem środków trwałych. Sprawdź, jak prawidłowo powinna zostać wprowadzona w systemie korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych! czytaj dalej
2017-11-29

Rejestry VAT

Rejestr sprzedaży VAT MOSS

W rejestrze sprzedaży MOSS istnieje możliwość dokonywania również bezpośrednich wpisów do rejestru, modyfikowania ich lub powielania. Natomiast po zakończeniu edycji można w łatwy sposób wydrukować rejestr sprzedaży VAT MOSS. czytaj dalej
2017-11-29

Rejestry VAT

Rejestr VAT transakcji zagranicznych dla podmiotu zwolnionego z VAT

Do Rejestru transakcji zagranicznych trafiają automatycznie faktury, które dokumentują wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług z art. 28b, a także faktury WNT, import usług dokonany przez podatników zwolnionych z krajowego VAT. Można też dokonywać wpisów be czytaj dalej
2017-11-14

Rejestry VAT

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi

W sytuacji gdy faktury kosztowe, nie zostały opłacone w terminie 150 dni od terminu płatności, w systemie dokonywana jest automatyczna korekta podatku VAT uwzględniona w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak wygląda ulga na złe długi w systemie! czytaj dalej
2017-11-09

Rejestry VAT

Zakup związany ze sprzedażą mieszaną - księgowanie do Rejestru VAT

Zakup związany ze sprzedażą mieszaną ma miejsce, gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W związku z tym w systemie mojebiuro24.pl można dodać bezpośredni wpis do Rejestru VAT. Zobacz, jak zaksięgować zakup ze sprzedaży mieszanej. czytaj dalej
2017-11-08

Rejestry VAT

Rejestr sprzedaży VAT

Rejestr sprzedaży VAT to zbiór dokumentów, do którego trafiają automatycznie faktury VAT sprzedaży wcześniej wprowadzone do systemu bądź w nim wystawione. Istnieje możliwość dokonywania również bezpośrednich wpisów do rejestru i modyfikowania ich. czytaj dalej
2017-11-08

Rejestry VAT

Rejestr zakupów VAT

Do rejestru zakupów VAT trafiają automatycznie kosztowe faktury VAT wcześniej wprowadzone w systemie. Istnieje również możliwość dokonywania bezpośrednich wpisów do rejestru. Dowiedz się, jak dokonać ręcznych wpisów do rejestru zakupów VAT w systemie. czytaj dalej

Ewidencja Środków Trwałych i WNiP

Ewidencja środków trwałych zawiera wykaz wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dowiedz się, jak dodawać, modyfikować podstawowe informacje o środkach trwałych lub WNiP. czytaj dalej

Ewidencja pojazdów

Ewidencja pojazdów to zestawienie wszystkich pojazdów, które zostały wprowadzone przez wydatki, jak i te dodane bezpośrednim wpisem. W tej zakładce można modyfikować oraz usuwać wprowadzone wcześniej pojazdy. czytaj dalej

Remanent śródroczny

Podatnicy mają obowiązek składania remanentów w określonych terminach, jak również na skutek różnych przyczyn przewidzianych w ustawie. Jak postąpić w przypadku remanentu śródrocznego? W jaki sposób wprowadzić go poprzez system mojebiuro24.pl? Sprawdź! czytaj dalej
2017-09-14

Rejestry VAT

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

W niektórych przypadkach, urząd skarbowy może się domagać zwrotu ulgi na zakup kasty fiskalnej. Sprawdź, jak należy uzupełnić pozycje w deklaracji VAT i wykazać w systemie zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej! Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2017-09-14

Rejestry VAT

WNT nowego środka transportu

Przedsiębiorca, który zakupił nowy środek transportu w innym kraju europejskim musi rozliczyć zakup jako transakcję WNT. Przeczytaj i dowiedz się, w jaki sposób należy rozliczyć WNT nowego środka transportu na gruncie podatku VAT i podatku dochodowego! czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPIR

Wydatki, które obejmuje ulga na działalność badawczo-rozwojową należy księgować w odpowiedniej kolumnie KPiR. System posiada wyodrębniony schemat księgowy, który ułatwia prawidłowe ujęcie kosztów na działalność B+R. Sprawdź, w jaki sposób go zastosować! czytaj dalej

Środek trwały w budowie - księgowanie

Środek trwały jest składnikiem majątku, który jest m.in. kompletny i zdatny do użytku. Jeżeli jest w fazie budowy stanowi tzw. środek trwały w budowie. Czy wiesz, jak dokonać prawidłowego księgowania środka trwałego w budowie? Sprawdź! czytaj dalej
2017-08-30

Rejestry VAT

Likwidacyjny spis z natury dla celów VAT

Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się z dopełnieniem kilku obowiązków. Jednym z nich jest sporządzenie likwidacyjnego spisu z natury dla celów VAT. Dowiedz się, w jaki sposób wprowadzić likwidacyjny spis z natury dla VAT do systemu. czytaj dalej