Zakup wyposażenia

Zakupiony majątek, który spełnia warunki uznania go za wyposażenie zaksięgujemy w systemie mojebiuro24.pl dzięki odpowiednio do tego utworzonym rodzajem wydatku.

Więcej w temacie tego co można uznać za wyposażenie w artykule: Wyposażenie - wszystko co warto wiedzieć

Aby zaksięgować zakup wyposażenie należy przejść do zakładki: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA bez VAT.

Zakup wyposażenia - dodaj wydatek

W oknie, które się pojawi jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP WYPOSAŻENIA. Uzupełniamy dane zgodnie z dokumentem zakupu. Po wybraniu powyższego rodzaju wydatku u dołu pojawią się 2 pola do wypełnienia:

  • nazwa - wprowadzamy nazwę wposażenia
  • data wprowadzenia - wpisujemy datę, w której rzeczywiście wprowadziliśmy do użytkowania dane wyposażenie

Zakup wyposażenia - księgowanie

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki, Rejestrze VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz Kartotece wyposażenia, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA WYPOSAŻENIA.