Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zakupione wartości niematerialne i prawne ujmujemy w systemie mojebiuro24.pl specjalnie utworzonym rodzajem wydatku ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Więcej na temat wartości niematerialnych i prawnych znajduje się w artykule wartości niematerialne i prawne.

Zakup WNiP księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - co zaksięgować?

Dane uzupełniamy zgodnie z otrzymaną fakturą. Uzupełniamy dane dotyczące WNIP oraz jako, że WNiP nie posiada KŚT należy ręcznie wpisać odpowiednią stawkę amortyzacji dla danego WNiP. Zapisujemy.

Zakup WNiP trafi do rejestru zakupu VAT (u czynnych podatników VAT) oraz co miesiąc do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji.

Oraz po zapisaniu wydatku system automatycznie wygeneruje dokument OT, który drukujemy z zakładki EWIDENCJA » MAJĄTEK » DOKUMENTY » DOKUMENTY OT i LT.

 Zakup wartości niematerialnych i prawnych - w systemie

Plan amortyzacji można zobaczyć w zakładce EWIDENCJA » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, gdzie zaznaczamy dany WNIP i z górnego menu wybieramy opcję PLAN AMORTYZACJI.

 Zakup wartości niematerialnych i prawnych