Wydarzenia w biurze rachunkowym

Wprowadzone w systemie mojebiuro24.pl planowanie wydarzeń ma na celu usprawnienie pracy pracownikom biura rachunkowego, jak również poprawić jej organizację. Dodatkowo dzięki planowaniu wydarzeń pracownicy biura mogą odpowiednio przygotować się do umówionego spotkania lub uprzednio przypomnieć sobie z kim i w jakim celu ma się odbyć.

Wydarzenia

Wydarzenie możemy dodać w systemie na dwa sposoby:

  • Przechodząc do zakładki CRM » WYDARZENIA » DODAJ WPIS. W oknie dodawania wydarzeń ustala się szczegółowe dane spotkania tj:

  • Data - w tym miejscu, należy ustalić datę, w której ma się odbyć spotkanie,

  • Czas (min.) - przewidywany czas spotkania,

  • Odpłatne (zł) - należy zaznaczyć tę opcję w sytuacji gdy wydarzenie ma być odpłatne. Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać kwotę przeznaczoną na spotkanie w złotówkach,

  • Kontrahent - w tym miejscu można określić z kim odbędzie się spotkanie,

  • Osoba - w tej pozycji można podać dane osoby reprezentującej firmę kontrahenta,

  • Typ - wybór formy spotkania,

  • Opis - pozycja ta jest przeznaczona do podania np. celu spotkania.

Po zapisaniu wpis trafi na listę wydarzeń.

Planowanie wydarzeń - czy można edytować? 

  • Przechodząc do zakładki BIURO » STRONA GŁÓWNA » WYDARZENIA » DODAJ WPIS. Użytkownik w oknie dodawania wydarzenia ustala szczegóły spotkania. Po zapisaniu na liście pojawią się dodane wydarzenia.

 Planowanie wydarzeń - jak?

Modyfikowanie wydarzeń

W celu modyfikacji wydarzeń, należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA » MODYFIKUJ lub BIURO » STRONA GŁÓWNA » WYDARZENIA - z listy należy wybrać dane wydarzenie i kliknąć opcję MODYFIKUJ. W oknie modyfikacji użytkownik może wykonać poprawki w celu aktualizacji danych spotkania.

 Planowanie wydarzeń - dodawanie wpisu

Usuwanie wydarzeń

Jeśli wydarzenie już się odbyło lub zostało odwołane użytkownik ma możliwość usunięcia danego wydarzenia. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA » MODYFIKUJ lub BIURO » STRONA GŁÓWNA » WYDARZENIA - z listy należy wybrać dane wydarzenie i kliknąć opcję USUŃ.

Planowanie wydarzeń - sposby